TNTT Weekly

Week of September 29th, 2014

Big image

Happy October! What's Happening at Your Chapter this Month?

The month of October is a month dedicated to the Most Holy Rosary, and in this month, the Church encourages us to recite the Rosary to devote ourselves to the Blessed Mother and to pray for special intentions. Pope Pius XII reminded us that praying to the Rosary is an effective way to petition to God because the Rosary is “a compendium of the entire Gospel” with Jesus at the center. Uniting with the Catholic Church around the world entering the month of the Holy Rosary, the VEYM urges all members to contemplate and reflect upon the Mysteries of the Rosary to pray for the Church, for world peace, our families and for VEYM. Please see the VEYM Spiritual Bouquet Campaign announcement letter in Vietnamese from our Assistant General Chaplain, Đôminicô Nguyễn Trọng Hiếu, SVD.


This is also an opportunity for us to connect with one another in our spiritual lives. By reciting the Rosary with utmost love, obedience and humility, it is one of the ways in which we can receive much blessings and sanctifying grace. Please motivate and encourage all members in your Regions and Chapters to participate.


VEYM collects Spiritual Flowers of it members. All Chapters from all Regions, please contribute your Spiritual Flowers at http://tinyurl.com/veym-spiritualbouquet or the Spiritual Bouquet - The Holy Rosary link below:

The Spiritual Bouquet booklet in both languages, click'em to get'em: Việt or English. For all questions and inquiries, please direct to Tr. Nam Phong, Ủy Viên Phụng Vụ through email kylong101@gmail.com

National Headquarters Fundraising Campaign

Big image

Fundraising for Our Dreams

A central headquarters to:

 1. Connect all Vietnamese Euchartistic Youth Movement (VEYM) activities within the US to Eucharist Youth Movement worldwide
 2. Accommodate and provide facility space for leadership trainings, meetings and retreats.
 3. Serve as the distribution center for all VEYM uniforms and resources
 4. Increase financial credibility, accept and manage contributions (real estate, retirement accounts, stocks …) to generate operation funds via endowment.

An operational endowment to:

 1. Invest in higher education by providing opportunities for Youth-Leaders to attend trainings, seminars and professional development; take appropriate action to address the changes in today’s society and; develop new curriculum for Youth-Leaders and youth members.
 2. Offer scholarships to promote higher learning and to add credibility to future college admission applications.
 3. Efficiently manage administrative affair responsibilities and effectively communicate with all Chaplains, Regional Presidents, League of Chapters Presidents and Chapter Presidents.
 4. Establish and maintain a student information system, web-based database and e-learning system.


Five months since the launching of the fundraising campaign, we have raised over $124,000.00. The momentum continues and this achievement could not have happened without the extraordinary effort of all VEYM members. Thank you all for your generous contributions!

During the month of July, the Fundraising Committee sent campaign packages that included letters, brochures and donation envelopes to all Chapter Executive Committees to share with VEYM members and families at local parishes. If you have not received a package, please check with your Chapter Executive Committee.


Please spread the word and share the information! For details on the VEYM Headquarters Fundraising Campaign, please visit http://fundraising.tntt.org/


Quý Trợ Tá và Quý Huynh Trưởng nào có thể giúp cho Ban Gây Quỹ đi xin yểm trợ từ các mạnh thường quân ngoài Phong Trào, xin liên lạc với Tr. Nguyễn Thị Biên qua email tienbien@yahoo.com để Ban Gây Quỹ chuyển lá thư bổ nhiệm của Cha Tổng đến quý vị.

Ngày PT TNTT/VN/HK Làm Việc Tông Đồ


SAVE the DATE!! VEYM National Day of Apostolic Works is coming to all Regions and Chapters on December 6th, 2014.


NDAW Flyer! Stay tuned for the implementation guide and NDAW T-Shirt!!

TIN VUI

Happy Feast Day of St. Theresa!

Happy Memorial of Saint Thérèse of the Child Jesus, Virgin and Doctor of the Church! Chúc mừng đến những thành viên trong Phong Trào có bổn mạng St. Thérèse of Lisieux, và cũng là bổn mạng của TNTT thế giới. Nguyện xin Thánh Theresa, cũng là một thành viên của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện, cầu cùng Anh Cả Giêsu ban nhiều ơn lành đến Phong Trào và đến những thành viên mang tên thánh Theresa. Chúc mừng!!!

From Rome

Cha Phó Tổng Tuyên Úy Nghiên Huấn PT TNTT VN HK và Cha Tổng Tuyên Úy Thiếu Nhi Thánh Thể Thế Giới, Cha Frederic Fornos, S.J. in Rome. The beginning of a new era, please stay tuned!

Ra Mắt Đoàn Micae - Portland, OR

Xin hân hoan chúc mừng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Micae, North Portland, Oregon, Miền Tây Bắc được thành lập nhân dịp lễ mừng các Tổng Lãnh Thiên Thần, ngày 28 tháng 9, năm 2014.


 • Cha Tuyên Úy: Phêro Hoàng Minh Nhật
 • Đoàn Trưởng: Phêrô Nguyễn Thứ
 • Đoàn Phó Quản Trị: Giuse Đào Đức Nam
 • Đoàn Phó Nghiên Huấn: Giuse Đôminicô Nguyễn Huy
 • Thư Ký: Têrêsa Vương Trường Nga My
 • Thủ Quỹ: Maria Bùi Thị Ánh Hồng


Chân thành cám ơn tấm lòng quảng đại và sự hy sinh của quý Cha và quý Trưởng đã dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ các em Thiếu Nhi. Cầu chúc quý Trưởng luôn hăng say nhiệt thành với sứ mệnh mang Chúa Giêsu Thánh Thể đến cho các em và làm cho đức tin của các em được triển nở.

Big image

TIN BUỒN

Cùng với quý Cha Tuyên Úy và Ban Chấp Hành Trung Ương, xin chia buồn với Tr. Trần Bích Trâm, Ủy Viên Truyền Thông của Miền Tây Nam về sự ra đi của bà nội là linh hồn Maria Nguyễn Thị Hợp. Nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn Maria về hưởng nhan thánh Chúa.

Weekly Q&A


The Q&A section remains an active and ongoing feature of the TNTT-Weekly. Please continue to send in your questions. Only submitted questions will be posted.


Questions for the Week:


What is the official Hiệp Sĩ Ca song? Do we still use and sing Hiệp Hành Ca during Thánh Lễ Tuyên Hứa của ngành Hiệp Sĩ? When do we use Hiệp Sĩ Ca "Hiệp Sĩ, tiến bước vào đời, ..."?


Official response will be featured in the next TNTT weekly! Stay tuned!!

UPCOMING EVENTS

Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng – Tháng Mân Côi

Saturday, Oct. 4th, 7am to Friday, Oct. 31st, 11:45pm

Your Local Chapter

The National Holy Rosary Spiritual Bouquet Campaign KICK-OFF!! Share with us your Chapter's plans!

Oct 11th

Đại Hội Liên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi – Miền Nam – Houston, TX

Nov 13th

Sa Mạc cấp I & cấp II Ngành Nghĩa – Rạng Đông 35 & Đuốc Hồng 8 – Savannah, GA

Nov 14th

Sa Mạc Trợ Tá – Samaritanô 53 – Savannah, GA

Dec 6th

VEYM National Day of Apostolic Works Kick-off

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


T.M. BCHTUTr. Phan Xuân Thịnh

UV Truyền Thông