אז מה למדנו השבוע? (וגם בשבוע שעבר)

על עצים , שורשים, ויחסי משפחה

ח' בשבט, תשע"ד. 9.1.2014

שלום לכולכם,

אז זהו. התחלנו ללמוד עצים. עצים בינאריים - שעל פי ההגדרה הרקורסיבית שלהם הם: עץ ריק או עץ שלו שני תתי-עצים (ימני ושמאלי) שכל אחד מהם הוא עץ בינארי.


  • למדנו את המושגים הבסיסיים שילוו אותנו בלימוד יחידה זו: צומת, שורש, בן, אב, צאצא, אב קדמון, אח, עלה, תת-עץ שמאלי ותת-עץ ימני.
  • מימשנו את פעולות המחלקה BinTreeNode .
  • ראינו כיצד ניתן לבנות עץ מלמעלה (מהשורש) למטה או מלמטה (מהעלים) למעלה ע"י שימוש בפעולות השונות של המחלקה.

  • עברנו על שלוש סריקות של עצים -
סריקה תחילית - preOrder
סריקה תוכית - inOrder
סריקה סופית - postOrder
וראינו כיצד ניתן לבנות עץ באופן חד-משמעי בהינתן שתים מהסריקות של אותו עץ.


  • מימשנו פעולות חיצוניות על עצים כמו: מציאת כמה צמתים בעץ, סכום הצמתים בעץ.


  • כשיעורי בית ליום ראשון קיבלתם תרגילים 3, 5, 12, 16 בדף תרגילי עצים שנמצא באתר שלנו כולל בדיקה בתוכנית ראשית .

נפגש מחר, ושיהיה לנו שבוע טוב,
זהבית.