Discriminatie

Loopbaan & Burgerschap

Voorwoord

Dit is een verslag van: Emma Oudshoorn (A15BD), Marlous Broere (A15IV), Lisa Veenbrink (A15BD), Fleur van der Wurff (A15IV) en Irene van der Leij (A15DV)


Wij hebben het onderwerp ''discriminatie'' gekozen.


Er worden veel mensen gediscrimineerd van wegen hun geloof, geslacht, kleur etc. Mensen krijgen geen banen, omdat ze uit een ander land komen of een andere huidskleur hebben. De overheid heeft discriminatie verboden en zorgt dat het in andere landen ook niet gebeurd.


Er zijn verschillende soorten actiegroepen tegen discriminatie, zoals ‘Amnesty International’ en ‘bureau discriminatie zaken’.

In heel Europa is op dit moment een grote afkeer tegen vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan. Mensen willen niet dat er in steden en dorpen asielzoekerscentrums komen. Daarom zijn er grote protesten gaande. Veel mensen in Nederland vinden dat er te veel mensen uit het buitenland worden opgenomen en zijn bang dat er straks niet meer genoeg ruimte is in Nederland.

Subculturen

In de maatschappelijke vorm houdt discriminatie in dat er ten onrechte onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende groepen mensen in hoe ze worden behandeld, hun rechten en hun plichten. Vaak houdt discriminatie in dat één bepaalde groep mensen anders behandeld wordt dan alle anderen, en meestal op een nadelige manier. Die verschillende groepen zijn subculturen. Alle mensen zijn verschillend en hebben dus te maken met discriminatie.


Een cultuur is een beschaving van een bepaald tijdperken en een subcultuur is onderdeel van een grotere cultuur. De opvattingen binnen een subcultuur zijn vaak anders dan die in de dominante cultuur. Subculturen wijken altijd af van de dominante cultuur. Binnen de Nederlandse dominante cultuur zijn er bijvoorbeeld groepen met hun eigen normen en waarden. Binnen subculturen kunnen zich ook nog allerlei subculturen bevinden. In de jongerencultuur bevinden zich bijvoorbeeld subculturen als punk, alto en hiphop, groepen die allemaal van andere muziek houden. Maar ook de nerds en de hooligans vallen onder een subcultuur met elk hun eigen normen en waarden. Subculturen hebben dan ook vaak een eigen kledingstijl en muzieksmaak, maar ook eigen politieke opvattingen en taalgebruik.


Door de verschillen in de subculturen word er ook mee gediscrimineerd. Discriminatie betekent letterlijk ‘het maken van onderscheid’. Alle subculturen zijn verschillend dan maak je dus onderscheid. Als je onderscheid maakt tussen mensen betekent het nu niet dat je meteen discrimineert (negatief), maar het gaat er natuurlijk om dat gelijke mensen ook gelijk behandeld worden. Daarom is Discriminatie nu iets gaan afwijken van de letterlijke betekenis. Nu betekent het: ‘het onregelmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen’. In de grondwet, artikel 1. Staat dat iedereen in Nederland gelijk moet behandeld worden omdat iedereen gelijk ís. En discriminatie -op welke grond dan ook- is niet toegestaan. Discriminatie wil dus zeggen dat er onterecht onderscheid word gemaakt tussen mensen. Het is het benadelen van mensen of groepen (bepaalde subculturen ). Meestal zijn het ook maar vooroordelen.

Zet een streep door discriminatie

Discriminatie - geslacht

Wat is het probleem?

Mensen worden uitgescholden voor de keuzen die ze maken in hun leven of waar je ( of je ouders ) vandaan komt(en).


Wie hebben ermee te maken?

Mannen die op mannen vallen ( homo's ), vrouwen die op vrouwen vallen ( lesbiennes ), mannen die naar vrouw zijn gegaan of vrouwen die naar mannen zijn gegaan (transgenders ) en mensen met een donkere huidskleur bijvoorbeeld mensen uit Nigeria of Suriname komen.


Wat willen ze precies?

Homo's, lesbiennes, transgenders en mensen met een donkere huidskleur willen behandeld net zo behandeld worden als mensen die hetero zijn of een blanke huidskleur hebben. En niet dat homo's lesbiennes, transgenders of mensen met een donkere huidskleur gediscrimineerd worden, dat er gezegd wordt: ' Nee mannen die op mannen vallen kan niet en hand in hand lopen op straat is helemaal verboden. Nee homo's en lesbiennes willen ook hand in hand over straat lopen, elkaar een kus geven zoals een hetero stellen dat ook doen, alleen homo's en lesbiennes worden dan heel raar aangekeken door de omstanders. Transgenders die willen ook normaal behandeld worden want hun hebben er niet voor gekozen om als man of vrouw geboren te zijn, maar moeten hun dan laten ombouwen. En mensen met een donkere huidskleur daar denken we allemaal te veel over in hokjes, want als er 1 iets fout heeft gedaan dan ' doen ze het allemaal '. Maar sommige mensen die hebben gewoon een goede baan en gedragen zich als echte Nederlanders.


Wat zijn hun achterliggende ideeën?

De overheid er bij halen, om een debat er over te krijgen en posters opplakken om te laten zien dat het wel allemaal kan, en hoe fout het is om mensen te discrimineren terwijl hun zo gelukkig zijn. En proberen de discriminerende mensen is te laten voelen hoe het zal zijn als de rollen waren omgedraaid.


Wat zijn de oorzaken van het probleem?

De hetero stellen en de blanke mensen hebben het probleem veroorzaakt. Want als ze gewoon alles geaccepteerd hadden dan was er niks aan de hand. Want hun zeggen allemaal dat het niet kan zodat homo's, lesbiennes, transgenders en mensen met een donkere huidskleur hebben zich gediscrimineerd voelen.


Wat zijn mogelijke oplossingen?

Laten zien aan de discriminerende mensen dat het heel normaal is voor hun, dat hun zich fijn voelen zo. En weer proberen de rollen om te draaien voor de discriminerende mensen, bijvoorbeeld van als jij homo zou zijn, en je was gelukkig met een man, en ik zou zeggen tegen jou: ' HAHA HOMO ! ' en dan nog alle dingen die jij tegen mij zei die mij zoveel pijn hebben gedaan. Zou jij dat leuk vinden?

Discriminatie - Geloofsovertuiging

Wat is het probleem?

Mensen worden gediscrimineerd door dat ze hun geloof uitten. En dit is erg vervelend voor de mensen die er niemand kwaad mee willen doen, maar toch worden gediscrimineerd.


Wie hebben er mee te maken?

Iedereen die gelovig is en dat graag wil uitten maar dat niet kan of durft doordat ze bang zijn gediscrimineerd te worden heeft er mee te maken, dus uiteindelijk hebben alle gelovigen er wel mee te maken of kunnen wel een situatie bedenken waarin zij zich onveilig voelde doordat ze uitkwamen voor hun geloof.


Wat willen ze precies?

Ze willen geaccepteerd worden en niet meer hun geloof te hoeven verbergen. Ze willen kunnen laten zien dat ze trots zijn op hun geloof.


Wat zijn mogelijke oplossingen?

Er zijn wel oplossingen mogelijk, maar dan zou je iedereen die gelovige discrimineert moeten gaan inzien hoe belangrijk een geloof voor iemand kan zijn. En de gelovigen mensen gaan respecteren en accepteren.


We spreken van discriminatie op grond van godsdienst wanneer het gaat om ongelijke behandeling op grond van iemands religie of religieuze gebruiken.

Bij godsdienst gaat het om alle religies die het bestaan van een god, een bovennatuurlijke macht aanvaarden.

Discriminatie - Ras/kleur

Er staat duidelijk in de grondwet dat discriminatie (op welk gebied dan ook) verboden is en er consequenties voor zullen zijn. (Artikel 1 luidt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.")Toch gebeurd het vaak in Nederland en de rest van de wereld natuurlijk. Maatschappelijke organisaties proberen er iets aan te doen en zorgen dat het onder de aandacht blijft. In de media word het nog groter en erger gemaakt, maar er wordt wel aandacht aan geschonken.


Veel mensen worden gediscrimineerd op zijn of haar kleur. Sommige blanke mensen vinden het bijvoorbeeld niet kunnen als er getinte mensen in hun stad/dorp komen. Dit is onbekend voor ze. Maar je ziet het ook andersom, dat getinte mensen de blanke mensen niet accepteren. Ze schelden elkaar uit en zien vaak niet in dat we aan het einde van de dag allemaal mensen zijn, ongeacht welke kleur en/of ras..