נפש אבודה

אוריין אביגדורי

נפש אבודה

אח יקר אך לא מוכר

לא מוכר, אך גם לא זר

איך בימים בגדולות הלכת,

ובלילות משכבך הפכת


אחי בכורי, אהוב יקר,

איך עשית זה הדבר

איך קברת את שיקול דעתך

איך התערערה בך בינתך


אח אהוב, אח יקר

איך עשית זה הדבר

את שמחת חייך איבדת

במצולות הכאב שקעת


אחי בכורי אהוב יקר

איך עשית זה הדבר

בלילה זה של ברקים ועלטה

בלילה זה נפשך מילטת


אח שלי, אח יקר

איך עשית זה הדבר

נפשך נמצאת בנפשי

דמך נמצא בדמי


אח בכור, אח יקר

איך עשית זה הדבר

התחלת בקבירת שיקול דעתך

וסופך - שבסוף קברנו אותך

ערך חברתי בבלדה

אהבת אחים ונאמנות:

ניתן להבחין בבלדה באהבה שבין הנערה לאחיה הגדול.

" אח אהוב, אח יקר"....

בנאמנות ניתן להבחין רק לאחר שקוראים את הבלדה ( לדעתי)

למרות שאחיה של הנערה איננו עוד בעולמינו היא מדברת אליו כיכול לשמוע ולהבין

על אף שחזר למקום שממנו הוא הגיע - האפר