עבודה בזהירות בדרכים

התנגשות משאית בכלי רכב בנשר

מבוא

משאית עמוסה במטען, נסעה במורד הכביש מאזור אוניברסיטת חיפה. הנהג לא הצליח לבלום. המשאית התנגשה בתשעה כלי רכב שעמדו בצומת והמתינו ברמזור אדום. בהמשך המשאית פגעה בתמרורים ועמודי תאורה. נהג המשאית המשיך לנסוע ונתקע בגדר של בסיס צבאי סמוך ולאחר מכן המשאית נעצרה.
כתוצאה מהתאונה נהרגו שישה בני אדם, ו-14 נוספים נפצעו.

ניתוח האירוע

בתאונת הדרכים הקשה היו מעורבים

נהג המשאית, נהגים ונוסעים בתשעת המכוניות שהיו בצומת בעת האירוע.נראה שהיו שני גורמים עיקריים לתאונה:


הגורם המכני - תקלה בבלמים המשאית.
נהג המשאית ניסה לבלום במדרון המוביל לצומת אך לא הצליח והמשיך להדרדר המורד ישר לתוך הצומת ופגע במספר רב של רכבים, תמרורים, עמודי תאורה וחומת הבסיס.
גורם זה קשור לתקנות הרכב, במקרה זה הבעיה המכאנית היתה הבלמים.

גורם נוסף – טעות בשיקול דעת – הגורם האנושי.
נראה שהמשאית ועמסה יתר על המידה ונשאה מטען עודף מעבר לתקן.
כתוצאה מכך מומנטום התאוצה פעל והקשה על יכולת ההאטה והבלימה.

תוצאות

מהתאונה נהרגו שישה בני אדם ו- 14 בני אדם נוספים נפצעו.
נהג המשאית נפצע באורח קל נלקח לחקירה.
נגרם נזק רב לתשתית ציבורית – תמרורים, עמודי תאורה וחומת הבסיס.

עקרון הבטיחות שהופר היה בשני מישורים:

כנראה שהמשאית לא נבדקה והבלמים לא היו תקינים.
יש תקן הקובע את מידת העמסה המותרת – גם זה לא נבדק ונאכף.

הבט פיזיקלי

מרחק העצירה של משאית ללא בלמים תיקניים ורפידות העומדות בתקן גדל פי כמה מכיון שמהירותה של המשאית במדרון עלתה (בעקבות כך שהחיכוך קטן) והאנרגית גובה מהמדרון הפכה לאנרגית תנועה ולכן המשאית צברה יותר מהירות וגרמה לנזק גדול כל כך.

סיכום ומסקנות

לאור הנאמר בעבודה ניתן להגיעה למסקנות הבאות:

1. אין לנהוג ברכב שאינו תקין, כשיר ושעבר בדיקת תקניות לפי חוק.
2. יש לדאוג שמערכות הבלמים ברכב יהיו תקינות ובהן רפידות טובות.

3. יש להקפיד לפעול לפי התקן באשר להעמסת משאיות ובשום אופן לא לעבור את התקן הקבוע בחוק.

4. בעלי חברות משאית חייבות לדאוג לתקינות ולבדוק התנהגות בכביש של נהגיה מכיוון שהאחריות חלה על החברה.


כיצד היה ניתן למנוע תאונה זאת?

ניתן היה למנוע תאונה קטלנית זאת אם נהג המשאית היה בודק את תקינות המשאית, את תקינות הבלמים ואת רפידותיהם כל שנה לפי החוק, בנוסף לכך נהג המשאית צריך להקפיד לפעול לפי התקן באשר להעמסת משאיות ובשום אופן לא לעבור את התקן הקבוע בחוק כמו כן בעלי החברה היו צריכים לבדוק את תקינותו של נהג המשאית בכביש.

Big image
מבט - הערוץ הראשון - תאונת דרכים קטלנית בנשר