Borgruppen

Grupp 13

Bor

Bor är en ickemetall med hög smält- och kokpunkt. Bor har atomnummer 5 och betecknas med B. I rumstemperatur är bor inte reaktivt och man hittar sällan bor i naturen. Borisotopen 10B används ofta i kärnkraftverk då isotopen är bra på att stoppa neutroner.
Big image

Aluminium

Aluminium är en lättmetall med hög smält- och kokpunkt.Ämnet har atomnummer 13 och betecknas med Al. Aluminium är den tredje vanligaste metallen på jordskorpan och används i t.ex. läskburkar, fälgar, flygplanskroppar, båtar, matfolie m.m.
Big image

Galluim

Gallium är en metall och har låg smältpunkt och hög kokpunkt. Gallium har atomnummer 31 och betecknas med Ga. När ämnet ligger i handen tillräckligt länge smälter den då ämnets smältpunkt ligger på 30 grader Celsius. Gallium används ofta som beståndsdel i halvledare.
Big image

Indium

Indium är en metall med hög smält- och kokpunkt. Indium har atomnummer 49 och betecknas med In. Indium är ett mjukt metalliska grundämne som används i elektronik, t.ex. bildskärmar.
Big image

Tallium

Tallium är en metall med hög smält- och kokpunkt. Tallium har atomnummer 81 och betecknas med Tl. Tallium används ofta i rått- och insektsgift då ämnet bildar giftiga salter som är cancerframkallande. Ämnet har en grön lågfärg och har då också används i fyrverkerier.
Big image

Gemensamt

  • I bor-gruppen ingår bor, aluminium, indium, gallium och tallium.
  • 4 av fem är metaller, bor är en ickemetall.
  • Metallerna har låg smält- och kokpunkt medans ickemetallen (Bor) har hög smält- och kokpunkt.
  • Alla grundämnena har ett ojämnt atomnummer.
  • Alla ämnen för utom aluminium har två naturliga isotoper.
  • Alla grundämnen har i yttre elektronskalet 2 s- och 1 p-elektron/er

Medverkande

Emelie Edlund, Rasmus Johansson, Anton Lindell Te13