סובלנות♥

♥מגישות: זוהר נידם ועדי בן שימול♥

סובלנות: לקבל את האחר כמו שהוא בהבנה, ובכבוד כמו שהוא, להתיחס בכבוד לתרבות שלו, לעדה שלו, ולקבל את הכבוד המגיע לו כמו שאומר הפתגם:"יחס גורר יחס" והפתגם:"חביב אדם שניברא בצלם"

סובלנות זה גם נוהג של אדם להתיחס בכבוד ובהבנה ובהיעדר אפלייה כלפי השונים ממנו .


הגדרה מילונית:"יכולת לקבל את האחר, פתיחות חברתית, קבלת דעות שונות; טולרנטיות.

Big image
"סובלנות- כי לכולם מגיע!"
Big image