עבודת חקר בנושא ישראל

מגישה: אפרת שנהב המהממת

מספר תושבים במדינה

מיליון

השפה במדוברת

צרפתית