בגדי כהונה

הכרת בגדי כהן גדול וכהן הדיוט / שירן אלמליח

בגדי כהונה מתחלקים ל-2: בגדי לבן ובגדי זהב

ישנם 4 בגדי לבן: מכנס, כתנת, אבנט, מגבעת / מצנפת.

ישנם 4 בגדי זהב: מעיל, אפוד, חושן, ציץ.


כל כהן הדיוט בשעת עבודתו במקדש, לובש את 4 בגדי לבן.

כל כהן גדול בשעת עבודתו במקדש, לובש 4 בגדי לבן ו-4 בגדי זהב. סה"כ 8 בגדים.

Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
הכנת בגדי כהונה