Mac OS vs Windows

Diana Rootsu uurimistöö

Eesmärk

Uurida välja kumba operatsioonisüsteemi kasutatakse rohkem.

Hüpotees

Maci arvuteid kasutatakse rohkem, sest nad on laialt levinud oma kvaliteedi ja välimuse tõttu.

Töö käik

Üldine info

Küsitluse tulemused

TRK 10a. klassi õpliased eelistavad rohkem Windowsi operatsioonisüsteemi ja seda süsteemi kasutavaid arvuteid (näiteks: DELL).

Järeldus

Hüpotees on väär. Õpilasi huvitab rohkem arvuti kasutamis võimalused kui välimus ja populaarsus. Windowsi operatsioonisüsteemi kasutatakse rohkem.