שיוויון זכויות

טופז כהן , לבנה בלאיש

שוויון זכויות!!

בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי.

ציטוטים של הרצל:

חבריי ואני לא שואלים בני אדם איזה דת או גזע הם הכי חשוב שהם יהיו בני אדם וזה הכל.

ציטוטים של בן גוריון:

בארץ ישראל ישנם ערבים ולא יהודים אחרים ואין לעלות על הדעת מדינה יהודית שאין בה שוויון גמור ומוחלט!!

משפטים שיעבירו את המסר...

1.במדינתנו אין מקום לאפליה אלא רק לשוויון...