זכות הקניין

זכות הקניין היא זכותו של אדם להשתמש בנכס או למנוע מאנשים אחרים לעשות שימוש בנכס פיזי, רוחני (קניין רוחני) או לפגוע בו.‏ זכות הקניין הינה אחת משלושת הזכויות הטבעיות של האדם בנוסף לחירות וחיים. בעידן המודרני קיימות שתי גישות פילוסופיות מרכזיות בנושא, האחת טוענת שזכויות הקניין הן זכויות טבעיות של הפרט וקודמות לזכויות שנקבעו על ידי המדינה, והשנייה קובעת שקיים מושג של קניין חברתי הנוצר על ידי המדינה והחוק כדי להבטיח מטרות אחרות.

מבחינים בין ארבעה סוגי זכויות של קניין: מקרקעין, מיטלטלין, קניין רוחני, וזכויות מוקנות.

Big image

אירועים

http://www.themarker.com/realestate/1.1670466

בעקבות המחאה של יוקר הדיור מלפני כ-5 שנים.

נעשו ניסיונות למצוא פתרונות (וועדת טרכטנברג) למצוקת הדיור ובין השאר מיסוי גבוה על "דירות רפאים".

הרעיון נפל היות ויש פגיעה חמורה בזכות הקניין ללא סיבה מוצדקת.


http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3573419,00.html

לאחר שעזמי בשארה בשנת 2007 ערך מסע בין לאומי נגד ישראל ונגד "פושעי מלחמה ישראלים ואמריקאים" ואפילו נמלט מהארץ בחשד שסייע לחיזבאללה העלו בכנסת הצעות חוק לשלול ממנו את הפנסיה שלו.

חבר כנסת שמכהן יותר משתי קדנציות זכאי לפנסיה לכל החיים. אולם היועצת המשפטית של הכנסת קבעה ששלילת הזכות לקבלת תשלומי פנסיה לאחר היווצרות הזכות תהייה פגיעה בזכות הקניין גם אם מדובר במישהו אנטי ציוני ושנחשד בריגול ובגידה.