פסולת מוצקה בישראל

דניאל ט4

כעיזכעיגכע

זגכעגכלחעי

דגככידעגדג

כדגכעדA

עבדות מודרנית: סיפורה של חלימה, בת 11