SEFED, xarxa d'empreses simulades

Projecte SEFED: l'empresa a l'aula

La xarxa internacional d'empreses simulades a l'estat espanyol

Des de 1987 la Fundació Inform és l'organització que dirigeix i promou el programa de simulació d'empreses SEFED a l'estat espanyol, amb 310 empreses simulades en funcionament durant el curs escola 2016-2017. La Fundació Inform és membre, des de 1997, de la Xarxa Internacional d'Empreses Simulades Europen-Pen International, amb més de 42 països associats amb 7.500 empreses simulades. Totes aquestes empreses simulades compren i venen els seus productes/serveis en aquest mercat mundial d'empreses simulades.

Funcionament

El concepte: aprendre treballant - learning by doing

El Programa SEFED utilitza la creació d'una empresa a l'aula del centre educatiu com a eina pedagògica per a formar l'alumnat, de manera pràctica i transversal (learning by doing), en tasques administratives i de gestió empresarial, utilitzant la simulació d'empreses com a metodologia d'aprenentatge.


Per aconseguir-ho, el centre educatiu crea una empresa en una aula, amb una distribució per departaments i els recursos habituals en una oficina. Aquesta empresa, que anomenem empresa simulada SEFED, funciona com una empresa real: compra i ven els seus productes, té relacions comercials amb altres empreses simulades, comptabilitza les operacions, controla la tresoreria, paga impostos, gestiona els recursos humans, etc.


L'alumnat s'integra en un context en el que es viu l'ambient laboral i es donen les condicions d'una relació de treball, que faciliten l'aprenentatge i l'entrenament de les situacions, tasques i processos habituals a la vida real. L'objectiu és aconseguir les competències de cada un dels llocs de treball.


Aquests són els departaments d'una empresa simulada SEFED:

Big image

Metodologia

És una metodologia activa i amb un component clarament professionalitzador. Promou la formació per mitjà de l'experiència: "aprendre fent, aprendre treballant" - learning by doing. L'alumnat de l'empresa simulada SEFED aprèn executant les diferents tasques, és el/la protagonista del seu aprenentatge.

L'alumnat treballa en els diferents llocs de treball, incorpora el rol de treballador/a i desenvolupa totes aquelles tasques que faran que assoleixi la competència professional, com si es tractés de la realitat.


L'empresa simulada, per la seva practicitat, és un marc idoni per a formar i avaluar per competències; tant les de tipus professional, lligades al lloc de treball, com les de tipus social, que només es poden observar en situacions de treball real com l'autonomia, la iniciativa, l'organització del treball, la polivalència, el treball en equip, etc...i que són molt ben valorades per l'empresa real.


També és una metodologia molt flexible, permet reunir a l'aula a persones amb nivell formatiu, experiència laboral i ritmes d'aprenentatge diferents, amb la possibilitat de dissenyar itineraris d'aprenentatge individualitzat. L'alumnat mostra tota la seva potencialitat i la metodologia fa possible l'especialització en els diferents departaments o llocs de treball.

La Xarxa SEFED a l'estat espanyol: el mercat d'empreses simulades

Els centres educatius amb empreses simulades SEFED, en total 310 empreses durant el curs escolar 2016-2017, es relacionen entre elles comprant i venent les mercaderies/serveis necessaris pel seu funcionament comercial, estudíen la competència, fan estudis de mercat i es promocionen utilitzant estratègies de màrqueting. Totes elles mantenen relacions comercials en el mercat SEFED.


Per a desenvolupar tota aquesta activitat comercial, les empreses SEFED utilitzen els mateixos canals i processos de comunicació que a la vida real......correu electrònic, telèfon, webs, blogs, e-commerce, xarxes socials, etc..

La Xarxa Europen-Pen International: el mercat internacional d'empreses simulades

Aquesta xarxa internacional agrupa totes les empreses simulades del món que desitgin practicar el comerç internacional i són socis de la xarxa. En aquest mercat les empreses simulades de tot el món compren i venen les seves mercaderies/serveis com si estiguéssin en el món real.


Actualment l'associació Europen-Pen International està formada per 42 països amb un total aproximat de 7.500 empreses simulades en ple funcionament.


Per a més informació de la xarxa internacional i el funcionament de les empreses simulades:

Europen-Pen International

Fires internacionals d'empreses simulades

Les organitzacions sòcies d'Europen-Pen International organitzen fires reals en les que les empreses simulades participants poden exposar i comercialitzar en directe els seus productes. En aquestes fires es negocien les compres i les vendes en directe amb les empreses clients. La Fundació Inform també organitza la Fira Internacional d'Empreses Simulades bianualment a la ciutat de Barcelona. En aquesta Fira no només participen les empreses simulades SEFED de l'estat espanyol, sinó també les estrangeres de la xarxa internacional que desitgin mantenir relacions comercials.


La última Fira de la Fundació Inform es va organitzar el passat març 2016 en el recinte de Fira Barcelona.
Fira d'Empreses Simulades

La Central de Simulació: els serveis externs que necessiten les empreses simulades

La Central de Simulació SEFED a l'estat espanyol, i també les Centrals de cada un dels països socis de la Xarxa Internacional Europen-Pen International, ofereixen a les empreses simulades, mitjançant una plataforma informàtica, els serveis següents per poder funcionar com si fossin una empresa real. Aquests serveis estan reforçats amb una atenció telefònica individualitzada per part de l'equip professional de la Central de Simulació.


 • Banca electrònica i targetes de crèdit
 • Transport de mercaderies
 • Agència tributària
 • Seguretat Social
 • Servei d'Ocupació de Catalunya
 • Administració local
 • Proveïdors materies primes
 • Clients per generar comandes per les empreses simulades SEFED
 • Programari botigues virtuals: comerç electrònic
 • Facturació empreses de subministrament, assesorament, subscripcions, manteniment, etc..

Aplicació

 • Formació professional per persones aturades: facilita el procés d'inserció al mercat de treball, tant de les persones sense experiència com per a les persones que necessiten reciclatge professional per recuperar la seva activitat laboral.

 • Centres educatius/instituts: famílies de gestió i administració, comerç i màrqueting, logística i gestió del transport, comerç internacional i turisme; també batxillerats en la matèria Economia de l'empresa. La metodologia s'integra en el disseny curricular dels cursos, una formació molt pràctica amb gran motivació pels participants.


 • Universitats: es potencia la presa de decisions, les responsabilitats en el lloc de treball i la direcció d'equips.


 • Col.lectius especials: joves sense estudis que l'empresa simulada SEFED els proporciona la pràctica i l'aprenentatge de les tasques més bàsiques, més transversals que faciliten la seva incorporació al mercat laboral o la continuïtat dels seus estudis.

 • Persones amb discapacitat: l'activitat de l'empresa simulada SEFED permet estructurar els processos administratius en llocs de treball amb les tasques corresponents. L'alumnat anirà exercitant i repetint aquestes tasques fins assumir la competència desitjada.

 • Persones emprenedores: el marc idoni per aprendre la gestió diària d'una empresa i fomenta a la vegada la creativitat, la iniciativa, la tenacitat, el lideratge, les habilitats directives, etc..L'empresa simulada és per aquestes persones un banc de proves per poder treballar en un entorn sense riscos.
Fundació Inform i l'empresa simulada SEFED