סחיטה

מעגלי שיח - נויה בן שושן ושקד שטרנברג

מהי סחיטה ?

סחיטה היא עבירה פלילית של הנעת אדם למעשה או להימנעות ממעשה, באמצעות שימוש בכוח או באיומים כלפיו.

שאלות לדיון

1. האם נתקלתם במקרה סחיטה ? ספרו על כך

2. האם סחטו אותכם פעם ? פרטו

3. מה ההבדל בין סחיטה לנתינה ?

הצגת העבודה

* שמש אסוציאציות על המילה סחיטה

* מספר תלמידים הציגו מקרה סחיטה ספונטני

מסקנה

המסקנה שלנו היא שסחיטה היא מעשה מגונה ולא יפה

ושיש הרבה סוגים של סחיטה כגוון :

סחיטה באיומים

סחיטה בכוח ועוד.