יסודות התרבות- משוב

מיטב סיון

ידע

למדתי לא לזלזל בתרבות אחרת וגם אם משהוא נראה שם מאוד מוזר או קיצוני אם נחפש קצת אצלנו נוכל למצוא הרבה דברים משותפים.

למדתי מהספר "קיצור תולדות האנושות ומהספר על התפתחות האדם ועל העובשה שנתנו כוח בלתי מוגבל (ואיך הוא ניתן) ליצור כל כך לא מיומן.

מיומנות

צפייה ביקורתית בהצגה- קצת יותר להבין מה קורה על הבמה, מה שגקם לי "לצפות" בהצגה ולא "לראות" אותה.

שימוש בlino וsmore

הרגל

לא לגרור שולחנות

לשבת עם גב זקוף ולא עם ראש על השולחן

Big image