El butlletí del GEM

Els Projectes Tr@ms: PROBLEMÀTIQUES

Un altra manera de fer matemàtiques

El projecte Problemàtiques neix de la necessitat d’evolució i transformació del projecte Enigmàtiques. El DC de Matemàtiques entén la necessitat de substituir els enigmes de l’anterior projecte per una sèrie de problemes matemàtics preparats pel propi Departament. Aquests problemes no són problemes tipus dels que habitualment es treballen a classe. Són problemes amb molt recorregut matemàtic, que no precisen de

coneixements previs en la matèria més enllà dels que han adquirit els alumnes a cicle

mitjà.

El projecte al GEM.

Els nens i nenes de 5è i 6è de Primària han realitzat a les estones dedicades a la resolució de problemes dins l'àmbit de l'àrea de Matemàtiques els problemes per pensar proposats pel Departament Col·laboratiu de Matemàtiques de la Fundació Trams.

Els grups tant a 5è com a 6è els va fer la mestra tenint en compte el treball cooperatiu, eren grups base on hi ha barrejats alumnes amb diferents nivells. De manera, que tots podien aportar, tots podien aprendre i reflexionar plegats.

Els nens i nenes de Cicle Superior han vist i treballat una altra manera de fer

matemàtiques. Han estat engrescats i expectants en aquestes sessions i creiem que han

après d'una altra manera. La valoració és molt positiva i amb ganes de repetir-la.

Montse Marqués i Alícia Martín

PROBLEMA 1. TANGRAM

El primer problema es va plantejar a la primera setmana de novembre. Feia referència a

identificar triangles i quadrilàters en un Tangram.

Els alumnes de 5è aprofitant i aplicant els coneixements de 4t de Primària, els va costar

una mica veure més enllà de les figures que es veien de manera explícita. Les fusions

entre figures per formant-ne de noves, els hi va costar una mica. No obstant, els alumnes que ho van descobrir estaven engrescats i ajudaven a la resta de l'equip .

Els alumnes de 6è, atès que no feia gaires dies que havien treballat geometria, els va

resultar una mica més fàcil i van poder gaudir de l'activitat. De tota manera, hi ha alumnes que els va costar perquè d'entrada buscaven polígons regulars i no era el cas. Els alumnes que van tenir més facilitats, van ajudar de bon grat en els que hi va costar més i entre tots van donar resposta al problema i a continuació, els varem treballar en la pissarra digital i finalment va quedar projectada la solució.