הרכב הגזים באוויר

מגישים: ערן כהן ועומר ואגו, לידי המורה: דרור יובל ח'6 8/3/15

מידע על הרכב הגזים

  • הרכב האוויר של כדור הארץ השתנה מאז היווצרות החיים בה, וממשיך להשתנות. כיום הצמחים על פני כדה"א מפרישים חמצן אל האטמוספרה בתהליך הפוטוסינתזה, בגלל כריתת היערות ושריפת הדלק משתחררים לאטמוספרה כמות גדולה של פד"ח וכמות החמצן יורדת בשל המחסור בעצים.
האטמוספרה היום מורכבת מהגזים הבאים:

78.084% חנקן, 20.948% חמצן, 0.934% ארגון, ו0.0314% פד"ח

  1. יש גם כמות מזערית מהגזים הבאים: מימן, מתאן, פחמן חד חמצני, חנקן חמצני, חנקן דו חמצני, אמוניה, גפרית דו חמצנית, יוד, אוזון, נאון, הליום, קריפטון וקסנון
Big image