Aprendendo nos Mallos

Actividade a partir dunha entrada do blog do barrio

Coñecendo o noso

Esta actividade está pensada para 1º de ESO coa finalidade de practicar
  • manexo dos ordenadores Abalar
  • interación coa páxina do departamento
  • apendizaxe colaborativa

Procesos para a aula

1.- Lectura en rede
  • valoración dos elementos que acompañan ao texto
  • comprensión

2.- Tratamento da información
  • con ferramentas dixitais: presentación visual da información
1.- en esquema
2.- con imaxes
  • uso analóxico da información: definición e sinónimos

3.- Ampliación e recursos
  • servizos web
  • marcadores