עשרת הדברות

Big image

מהם עשרת הדיברות?

עשרת הדיברות הינם עשר מצוות בכתבי הקודש שאלוהים נתן לעם ישראל זמן קצר לאחר יציאת מצרים. עשרת הדיברות הינם במהותם סיכום של תרי"ג מצוות אשר נמצאות בחמשת חומשי התורה. ארבעת המצוות הראשונות מתייחסות ליחסינו עם אלוהים. ששת המצוות הבאות מתייחסות ליחסינו אחד כלפי השני. עשרת הדיברות מופיעות בכתבי הקודש בספר שמות ובדברים.

חוקי עשרת הדברות וחוקי המזרח הקדום

חמורבי היה מלך בבל (עירק )

קיים קובץ חוקים שהיה ידוע במזרח הקדום הנקרא חוקי חמורבי על שמו של המלך חמורבי שחיבר אותן והם קדמו לחוקי התורה במאות שנים..

זהו קובץ החוקים הנרחב ביותר בין חוקי המזרח הקדמון, שנכתב על מצבה מאבן לפני כ 3800 שנים, כ-600 שנה לפני התאריך המשוער של יציאת מצרים. חוקים אלו נמצאו בחפירות ארכיאולוגיות.

קיים דמיון רב בין קובץ החוקים של עשרת הדברות לבין קובץ החוקים של חמורבי.

ישנו הבדל אחד עיקרי בין שני קובצי החוקים: בעוד שחוקי חמורבי היו ברובם חוקים שבין אדם לחברו, חוקי התורה היו חוקים מעורבים, שיש בהם ציווים כלפי האל, כמו למשל איסור על עבודת אלילים וגם חוקים שבין אדם לחברו.

משימה

כתבו ליד כל חוק, האם הוא אחד מהבאים:

אמונה, חברתי, כבוד, חברתי מוסרי, צדק