רצינו שתדעו 12תשע"ו

14 בנובמבר, ב' כסליו

בפתחו של שבוע חדש

אירוע רודף אירוע, צער נוסף לצער ואמירה מתלהמת אחת מוחלפת על ידי אמירה מתלהמת מן הצד השני.


דווקא עכשיו חשוב להרגיע את הרוחות, להימנע מהתנבאות על מציאות עתידית שאין לנו מושג איך תיראה, וכמובן - להיזהר מהתנשאות ו'עלהום' על מי שחולק עלינו בתפיסת עולמו. וכן - לנסות לשמור על שגרה, על עשייה ועל הערכים שלנו.

דיווח על ציונים בית ספריים:

במהלך השבוע האחרון קיבלו כמה בתי הספר הודעה בהולה לפיה עליהם לשלוח את ציוני ההערכה החלופית עד סוף נובמבר. בחלק מהמקרים המדובר בטעות. ההודעה מתייחסת רק לבתי הספר שכבר העריכו בהערכה חלופית את תלמידיהם בתשע"ה, ועשו זאת באמצעות תהליכי חקר (או מטלת ביצוע במקצועות אחרים).


את הציון השנתי על חלק ה-70% יהיה על בית הספר לדווח עד 48 שעות לפני בחינת הבגרות, כפי שהיה בשנה קודמת.


את ציון ההערכה החלופית (30%) חובה לשגר בשנה בה נערכה ההערכה החלופית. כלומר - ציוני הערכה חלופית הנערכת השנה יועברו לאגף הבחינות השנה! לא ניתן לגרור אותם ליב' אחרי שמתברר מה היה ציון בחינת הקיץ!

בתי ספר שבחרו ללמד את נושאי ההערכה החלופית אחרי בחינת הבגרות (לא מומלץ, אך - קיים) - יעבירו את הציונים כאשר התלמידים ביב' (אם עשו זאת ביב') או ביא' (אם התלמידים נבחנו בחורף ועשו הערכה חלופית בסמסטר השני).


לאחר שיגור ציוני ההערכה החלופית לא ניתן יהיה לבצע בהם שינוי למעט מקרים חריגים ביותר, בליווי נימוק המועצה הפדגוגית ובאישור הפיקוח.

תלמידים שהציון הסופי שלהם בשקלול בין הבחינה החיצונית לציון הבית ספרי יהיה נכשל - לא יישמר להם ציון ההערכה הבית ספרית.


מזכירה שוב את אופן בניית הציון על פי התכנית החדשה:

30% ציון שנתי על חלק ה-70%, כלומר בפועל 21%

30% ציון בית ספרי על חלק ההערכה החלופית, וגם בפועל 30%

70% ציון בחינת הבגרות על חלק ה-70%, כלומר בפועל 49%

טבלת המרת זכאות

לפני כ-3 שנים בנינו יחד עם הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד טבלת המרות במטרה להקל על התלמידים העוברים מחינוך ממלכתי דתי לחינוך ממלכתי, והפוך.


הטבלה אושרה על ידי אגף הבחינות ומצויה באתר המפמ"ר: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/History/TochnitChadasaCate/ZkotBogrim.htm

חשוב ליידע את בתי הספר כדי שלא יחייבו את התלמידים להיבחן שוב על בחינות דומות בהותן.


אין צורך להפנות אלי כל מקרה ומקרה שכן אגף הבחינות מאשר את השילובים השונים באופן אוטומטי. אני מתערבת רק כאשר המדובר בשילובים חריגים (דרוזי- ממלכתי, ערבי- ממלכתי)

ימי עיון בחנוכה

השבוע נשלחו אליכם מסמכי הפירוט והרישום ל-3 ימי העיון המוכרים על ידינו:

- 100 שנה למחתרת ניל"י

- יהודי מצרים

- ציון יום הפליטות והגירוש של יהודי ארצות האסלאם


אני מקווה שהפצתם אותם למוריכם. הרישום מתנהל באופן נמרץ ומספר המקומות מוגבל. בשנים קודמות הגיעו אלי תלונות של מורים אשר לא קיבלו בזמן את ההודעות מהמדריכים, ועל כן לא הספיקו להירשם, וחבל.

והינה משהו יפה לסיום:

Big image
שבוע טוב, שקט ורגוע.

אורנה