מה הקשר בין Nutlin וMG132 לסרטן

ולא, נטלין זה לא נוטלה

בסיס מחקרי:

-p53-הוא חלבון שתפקידו התקין למנוע התפתחות גידולים ממאירים, לעצור את חלוקת התא או לקדם אפופטוזיס- מוות תאי בתגובה לנזק שנגרם ל-DNA.

- Mdm2- הוא חלבון שתפקידו הוא לווסת את כמות החלבון P53 בתאים תקינים ע"י סימונו ושליחתו למערכת חלבונים הנקראת יוביקויטין שם הוא מפורק, ובכך הוא מונע הצטברות יתר שלו בתאים.

מה זה Nutlin?

נטלין- חומר המשבש את הקשר בין ה-p53 לMdm2 , כלומר עולה רמת הp53 בתאים. מה שגורם להאצה בתהליך דיכוי הסרטן.

מה זה MG132?

מעכב את פעולת הפרוטאוזום (חלק ממערכת היוביקויטין שאחראית לפירוק החלבון P53 ) ובכך גורם לפעולת הוויסות של P53 להיות לא יעילה, דבר המונע את פירוקו ומוביל לעליית רמתו בתאים.
Big image

לסיכום:

בגוף יש מנגנונים רבים הנועדו לשם קיום פעילותו התקינה. בניהם מנגנונים האחראים להפעלת תהליכים ויש האחראים להפסקתם.

הפעלת המנגנונים השונים מתבצעת בהתאם לצורכי הגוף על מנת לשמר את פעילותו התקינה.

בנוסף לעיתים נגרמת פגיעה עקב חשיפה לעקות חיצוניות.