חומות ירושלים

מאת:רואי ולידור

שאלה

למה חומות ירושלים חשובות

מידע על החומות

חומות היו חלק מנופה של ירושלים רוב שנות קיומה כעיר. החומה נועדה להגן עליה מפני אויבים, וכמעט בכל פעם שהעיר נכבשה ונהרסה, חרבה גם חומתה. אולם לרוב היא נבנתה שוב, על ידי הכובש החדש או על ידי תושבי העיר. החומה הראשונה נבנתה סביב ירושלים בימי הכנענים לפני למעלה מ-4,000 שנה, והאחרונה, הקיימת עד היום,

התשובה לשאלה

התשובה לשאלה: הרבה אויבים ניסו להרוס את החומות.

החומות הגנו ושרדו מהמיתקפות.