קונטרה בסון

ממשפחת כלי הנשיפה מעץ

מידע על הקונטרה בסון

הקונטרה בסון הוא הכלי הנמוך היותר נמוך מהבסון בגלל שגם הבסון מחשב נמוך.

הוא גם כלי שמכוון עם פסנתר. הקונטרה בסון נחשב גם "סבא רבא" של האבוב בגלל הצלילים הנמוכים שלו לעומת האבוב שהוא יותר גבוה.

בגלל הצלילים הנמוכים של הקונטרה בסון הוא נכתב במפתחות "פה" ו-"דו" כך גם הבסון ולעומת הבסון והקונטרה בסון האבוב נכתב במפח "סול" בגלל הצליל הגבוה שלו.

ההשתלבות של הקונטרה בסון

הקונטרה בסון שהוא נקרא גם בשם הכלי הנמוך ביותר ממשפחת כלי הנשיפה מעץ.

הקונטרה בסון מתפקד כחוליה בהרכבים סימפוניים וקאמריים,בהרכבים אלו הוא מנגן לרוב את תפקיד הבס,שהם תפקידים שונים משל הבסון.

בימינו קיימות שתי קבוצות עיקריות לבניית בסונים:

הקבוצה הצרפתית והקבוצה הגרמנית. כל קבוצה מייצרת בסונים משלה שהגוונים שלהם שונים.