Uitdroging Aralmeer

Julie Depuydt IOgroep 1

Het meer

Het Aralmeer is een meer ten oosten van de Kaspische Zee dat gelegen is in Azië. Het zuidelijke deel van de rivier ligt in Oezbekistan en het noordelijk ligt meer in Kazakstan.

Sinds de jaren 60 is door irrigatie voor de katoenplantages de rivier beginnen uitdrogen. De reden van de uitdroging is, mensen dachten van veel geld te verdienen aan katoen; katoen heeft veel water nodig. Ze hielden geen rekening met de gevolgen die er konden ontstaan, waardoor de rivier nu bijna helemaal is uitgedroogd.

De rivier was een zoetwater rivier, door de opdroging is er een woestijn gecreëerd op de plaats waar de rivier gelegen was. Het nieuwe vrijgekomen stuk land (de plaats waar de rivier is uitgedroogd) is bedekt met een laag zout en zand. Doordat het uitgedroogde meer met een zoutlaag bedekt werd, werden verschillende diersoorten en plantensoorten verdwenen van het gebied.

Wanneer er hevige winden zijn waait het zand met het zout kilometers verder. De grond komt dan terecht op de akkers van de boeren, waardoor hun ze hun gewassen niet zo goed meer kunnen telen op hun akker. Vroeger toen de rivier er nog was konden ze via scheepvaart gewassen kopen en verkopen, nu hebben ze alleen maar voedsel die ze zelf telen. Vele mensen hebben ook geen werk meer, ze krijgen ziektes,… .

Op de dag van vandaag is het gebied rond het meer heel erg populair, veel toeristen gaan naar de plaats van het meer. Dat is niet zo goed voor de mensen die er wonen want er zijn meer uitlaatgassen van het vervoer waarmee ze komen, mensen kunnen afval achter laten,… . Het is ook een voordeel dat veel mensen naar de rivier komen kijken. Zo zien ze nu ook in wat voor een probleem het is dat de mensen daar bijna geen water hebben en het zoutwater is die ze hebben. De toeristen kunnen ook helpen bij het proberen oplossen van dit probleem. Ze kunnen dit bijvoorbeeld doen door ervoor te zorgen dat de mensen die daar leven goed verzorgt worden. Dit kunnen ze doen door mensen aan te sporen om daar te gaan helpen of het zelf doen. Ook kunnen ze mensen die daar wonen aansporen dat ze zuinig moeten zijn voor water en dat water levensnoodzakelijk is.