עשרת הדברות למלמד בסביבה מתוקשבת

אלינור דמרי

זכרו כי המעז מצליח!

היו פתוחים לשינויים

נהלו את זמן הלמידה בחכמה

בחרו תכנים תואמי גיל

הרחיבו ידיעותיכם בנושא הסביבה הדיגיטאלית

זכרו שאתם מנחים תהליכי למידה

חברו ידע קודם עם ידע חדש

השתמשו באסטרטגיות הנלמדות בכיתה

אפשרו סיום המשימות בבית התלמיד

הדריכו את התלמידים כיצד להיות לומדים עצמאיים

Big image