gebergte vorming in de Himalaya

BB77 t/m 80 Actieve Aarde

Welkom! Op deze poster wordt alles uitgelegd over Gebergtevorming.

BB77 Reliëf

Lara - De aarde is niet glad, je hebt hoogteverschillen in het landschap. Dit heet reliëf. Je hebt vier verschillende vormen van reliëf:

- Hooggebergte, de meeste toppen zijn hoger dan 1.500 m.

- Middelgebergte, de meeste toppen zijn tussen 500 en 1.500 m hoog.

- Heuvelland, de meeste toppen zijn tussen de 200 en 500 m.

- Laagland, gebergte lager dan 200 meter

Als een gebied geen reliëf heeft is het een vlakte. Als zo’n gebied lager ligt dan 500 m, is het een laagvlakte. Als zo’n gebied hoger ligt dan 500 m, is het een hoogvlakte of plateau. De hoogvlakte van Tibet, in de Himalaya, ligt op een hoogte van 5.000 m! De hoogste berg in de Himalaya is de Mount Everest. De berg is 8848 of 8850 meter hoog, hiermee maakt het ook de hoogste berg op aarde.

Big image

BB78 Gebergtevorming

Erwin - Gebergtevorming is een gevolg van platentektoniek.

De Himalaya is een plooiingsgebergte, een plooiingsgebergte is een gebergte die ontstaan is door plooiingen in de aardkorst. Die plooiingen ontstaan doordat twee platen tegen elkaar aan botsen en komen omhoog, een goed voorbeeld is als je de tafelkleed naar elkaar toe schuift dan komt het kleed omhoog en gaat plooien. De Himalaya wordt steeds hoger, omdat het door de plooiingen is ontstaan en het blijft plooien dus blijft de berg groeien. De Himalaya is een hooggebergte en is ontstaan doordat twee continentale platen tegen elkaar zijn gebotst. Er is dan geen sprake van een vulkaan.

Big image

BB79 Horsten en slenken

Lara - Wanneer er barsten in de aardkorst door endogene krachten ontstaan, kunnen stukken van de aardkorst in verticale richting langs elkaar schuiven. De aardkorst wordt dan omhoog of omlaag geduwd. De omhooggeduwde stukken worden horsten genoemd, het weggezakte stuk heet slenk.
De gebergte die ontstaan door verticale verschuivingen, noem je breukgebergten. Er is geen sprake van breukgebergte in de Himalaya, of in Azië.

Big image

BB80 Oud en jong gebergte

Erwin - De Himalaya is ontstaan tijdens de alpiene plooiingsfase ( deze fase is 65 miljoen jaar geleden gebeurd) de gebergte die uit de alpiene fase komen zijn jonge gebergten. De toppen zijn hierbij nog hoog en scherp, het is nog niet afgeslepen door erosie en verwering. Bij de Hercynische plooiing en de Caledonische plooiing is de berg al afgeslepen door verwering of erosie. De toppen zijn niet meer puntig en hoog maar bol en laag, het zijn eerder heuvels. Er is ook begroeiing op de toppen en dalen, je noemt dit verweringsmateriaal.

Een afgevlakt gebeid van minstens 500 miljoen jaar oud noem je een schild.

Big image
Video Gebergte

Video over de vraag: Hoe ontstaat gebergte?