גז ראדון

מגישים: תום עלימה (י2) ואור שטרויך (י3)

רדון

רדון הוא יסוד כימי רדיואקטיבי ממשפחת הגזים האציליים שסמלו הכימי Rn ומספרו האטומי 86.

היווצרות הגז והגעתו לאוויר

גז ראדון נוצר כתוצאה מהתפרקות היסודות רדיום ואורניום המצויים בסוגי הקרקעות השונות בריכוזים שונים. גז הראדון המיוצר באדמה ועלול לחדור לתוך המבנה דרך חריצים, צינורות רופפים, ובכלל פתחים באדמה כמו ביוב, חוטי חשמל וכו'..

תוכנותיו של גז הראדון

הראדון הוא גז חסר טעם, ריח או צבע ולא ניתן להבחין בו או לחוש בו ללא עזרי בדיקה מיוחדים.

גז ראדון - סכנה עם כל נשימה ושאיפה

גז ראדון הוא הגורם השני לאחר עישון לתחלואה בסרטן הריאות, ולכן מסווג ע"י הסוכנות לאיכות הסביבה בארה"ב כמחולל סרטן מדרגה A. כשגז הראדון מתפרק נוצרים חלקיקים רדיואקטיביים שנקראים "בנות הראדון".
Big image

הימנעות מהראדון

הימנעות טוטאלית לא אפשרית אך ישנם כמה אמצעים כדי להפחית את ריכוז הראדון כגון:

אוורור הבית - אוורור הבית כשתנועת האוויר תהיה מבחוץ כלפי פנים ולא להיפך. דבר זה יתן מניעת של זרימה מוגברת של גזים מן הקרקע.

סתימת פתחים - סדקים ופתחים הפונים לקרקע הם דרך מעולה לזרימת הראדון לתוך מבנה. סתימת פתחים אלו תקטין את ריכוז הראדון במבנה במידה ניכרת.