אנרגיה סולארית

מאת דן וינוקור וניקול שפרן

מקורות אנרגיה מתקלים ולא מתקלים, הפקת אנרגיה חשמלית ממקורות שונים

1.) מקור האנרגיה: אנרגיה סולארית מתקלה

2.) שיטת הפקת האנרגיה: לכידת קרני השמש והפיכתם לאנרגיה טהורה ע"י לוחות סולאריים

3.)

4.) המחיר הסביבתי של האנרגיה הסולארית הוא שהאדם מייצר חשמל ממשאבי הטבע מבלי לבזבז אותם.

5.) היתרונות לחברה האנושית הם שהאדם מקבל אנרגיה מבלי להרוס או להזיק לסביבה שבה הוא והדורות הבאים יחיו.

6.) בשיטת הפקת האנרגיה המיוחדת הזאת אין פגיעה סביבתית כלל. שימוש בלוחות סולאריים לא מזיק לטבע.

7.) ההשקעה בשיטת הפקה זאת אכן רווחית מכיוון שהאדם מפיק חשמל מבלי לפגוע בסביבתו ובעצמו ובעצם עוזר לחידוש משאבי הטבע של כדור הארץ.