Geschiedenis H3 §1

Machthebbers in Europa

Samenvatting deel A

Lodewijk werd als kind heel erg verwend doordat hij enig kind was. Daardoor vond hij zichzelf heel belangrijk. Zijn vader overleed vroeg maar Lodewijk kon geen koning zijn, daar was hij te jong voor. Daarom regeerde Mazarin voor hem. Toen hij overleed was Lodewijk oud genoeg om te regeren. Hij werd de machtigste Europese koning. Hij overleed in 1715.


Franse koningen waren nooit machtig geweest. Er waren vaak onderlingen ruzies of burgeroorlogen. Ze hoopten dat 'Het Edict van Nantes' zou helpen. Maar in 1648 brak er opnieuw een burgeroorlog uit. De mensen verlangde naar een koning daar had Lodewijk een voordeel aan. Hij werd een absolute vorst en noemde zichzelf 'de Zonnekoning' dit was het absolutisme. Lodewijk was een groot voorbeeld voor andere koningen. Maar ze hadden minder succes dan Lodewijk, daar kwam een keer zo een groot conflict van dat de Nederlandse stadhouder Willem III ingreep. En de troon van Engeland overnam. Hij beloofde dat hij zich aan de 'Bill of Rights' zou houden. Dat betekende dat hij alle grote beslissingen eerst moest overleggen met het parlement.

Samenvatting deel B

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bestond uit zeven gewesten. Het hoogste bestuur van elk gewest waren de staten, in alle steden bestond het stadsbestuur uit rijke burgers. De republiek was een oligarchie (een land, geregeerd door een bevoorrechte bovenlaag). De bestuurders in Nederland werden regenten genoemd, maar de machtigste man was de stadhouder. Willem van Oranje was de stadhouder van Filips II. Na de dood van Willem van Oranje waren er meerdere machtige mensen die als stadhouder te werk gingen. Toen Willem II overleed benoemde de regenten geen nieuwe stadhouder meer. De hoogste Hollandse ambtenaar was Johan de Wit.

Informatie over de drie hoofdpersonen

Lodewijk XIV:

- geboren 5 september 1638

- regeerde vanaf zijn 22ste

- zonnekoning

- paleis van Versailles

- overleden op 1 september 1715

Willem III:

- geboren 14 november 1650

- was stadhouder van Nederland

- regeerde tijdje over Engeland

- stond bekend in Engeland als 'King Billy'

- overleden 19 maart 1702

Johan de Witt:

- geboren 24 september 1625

- raadpensionaris van Nederland

- werd op 20 augustus 1672 vermoord met zijn broer Cornelis de Witt