אתונה

מגישות: נטע ושירז

קצת על אתונה...

אתונה הקדומה, מערי יוון החשובות בעת העתיקה, מרכז תרבות ורוח שנודעה לו השפעה עצומה על התפתחותה של תרבות המערב. במשך רוב תולדותיה, הייתה זו עיר-מדינה (פוליס), אך בתקופות מסוימות היא שלטה, במישרין או בעקיפין, בחבלי ארץ נוספים.

אתונה הייתה מיושבת עוד בתקופת הברונזה. לפי המסורת, ישבו בה עד ל-1000 לפנה"ס מלכים יוונים. לאחר תקופת המלכים שלטה בה האריסטוקרטיה באמצעות ארכונים. אחד מהם היה דרקון, שעלה לשלטון ב-621 לפנה"ס ונודע בחוקיו המחמירים ("חוקים דרקוניים").
The Best of Athens - Athens, Greece