Voor een liberale partij

Open brief

Beste Liberaal,

Het is geen geweldige tijd voor de Open VLD. Sinds 2003 zit zij in vrije val. Het kiespercentage daalt drastisch, de geloofwaardigheid krimpt en liberalen laten Open VLD links liggen. Om uit de vergeetput te geraken wordt een klassiek recept bovengehaald: het aloude ideologische congres. Op dat congres worden de krijtlijnen getekend van de koers voor die partij. In het kader van die gebeurtenis schreef Gwendolyn Rutten haar boek ‘De Geëngageerde burger’, vonden er diverse lezingen plaats en werd een nieuwe politieke lente aangekondigd. Dit alles was toe te juichen en gaf enige hoop op verbetering, echter is de teleurstelling en desillusie groot sinds de basistekst van de toekomstverklaring bekendgemaakt is.


We stellen ons de vraag of de weg die werd gevolgd ter voorbereiding van dit congres de juiste is. Zal het vooropgestelde congressysteem de gewenste en vooral noodzakelijke inbreng mogelijk maken? Amper twee weken voor het congres werd de congrestekst gepubliceerd. Men kan niet op een serieuze manier verwachten dat deze tekst grondig geanalyseerd en geamendeerd wordt op een dergelijke korte termijn. Er is zelfs geen duidelijkheid of alle amendementen ter stemming mogen gebracht worden. Het is daarom onze overtuiging dat het amenderen van deze tekst weinig zin heeft. Een druppel op een hete plaat.


Naast de isolatie ten opzichte van haar leden en de burger, zijn de ideologisch kernwaarden volledig zoek. Open VLD is onvoorspelbaar en inconsequent. Een sterk ideologisch kader is noodzakelijk om een antwoord te bieden op de onzekere toekomst. De tekst die vandaag voorligt, biedt allesbehalve houvast voor een liberaal geïnspireerd individu. Deze tekst kan dan ook bezwaarlijk bestempeld worden als een toekomstverklaring. Die laatste zou een antwoord moeten bieden op de vraag hoe een bepaald probleem wordt opgelost aan de hand van liberale waarden. De huidige tekst brengt geen breed ideologisch fundament tot stand waaronder alle liberalen zich kunnen verenigen. Op deze manier is het congres een doodgeboren kind.


Open VLD verbergt zich in de tekst te veel achter holle slogans en verkiezingsstandpunten. Belangrijker is dat liberale basisbeginselen zoals de individuele vrijheid en ontwikkeling centraal staan. De politique politicienne mag dan wel eigen zijn aan de dagdagelijkse politiek, een échte liberale partij moet naar meer streven. Open VLD is te veel een machtspartij geworden, die net als de andere klassieke partijen haar waarden opzij heeft gezet en vervangen heeft door praktische standpunten die minieme ideologische accenten bevatten. Open VLD dient een brede ideologische basis te hebben, een verhaal waaruit een einddoel gedestilleerd kan worden. Alleen zo kan men voorspelbaar antwoorden op onvoorspelbare problemen.


Waarom heeft de liberale partij de ambitie verloren om een scherp liberalisme te verdedigen? Met veel nostalgie lezen liberale jongeren zoals wijzelf in teksten over het befaamde congres van Kortrijk: “Samen door dik en door dun zullen wij strijden voor de herleving van de liberale waarden”. Waar is onze lef?


Wij vragen u, beste lezer, om deze brief te ondertekenen en van het congres gebruik te maken om een antwoord te krijgen op volgende fundamentele vraag: is de toekomstverklaring dé tekst die een antwoord zal bieden op de problemen van de toekomst? Is dit dé tekst die verandering zal brengen bij Open VLD? Is dit dé tekst - zelfs indien geamendeerd - waar alle liberalen zich achter zullen scharen?


Met liberale groet,


Lawrence, Rémy en alle ondertekenaars.


(Ondertekenaars en initiatiefnemers onderschrijven deze tekst in eigen naam.)


Wil jij deze brief ook ondertekenen?

Loading form...