ביוחקר מתוקשב

מפגש חשיפה

חשיפה, הצגת רציונל, הצגת נושאי מחקר

Monday, Mar 18th, 10am-2pm

מרכז למחקר חקלאי וולקני, בית דגן

ביחידה לנוער שוחר מדע.

בתכנית


10:00-10:30 רותי מנדלוביץ


10:30-12:00 דורון דרמון, הצגת הכלים הדיגיטליים


12:00-12:30 הפסקה


12:30-13:00 פרופ' שנאן הרפז


13:00-13:30 ד"ר דרור מינץ


13:30-14:00 ד"ר נירית ברנשטיין