הצגת הלמידה : שרי תורג'מן

למידה משמעותית זה הכי אחי!

בתחילת ההשתלמות הוצגבפננו היבט השאלה הפוריה.

שאלה מערערת שמובילה לחקר. כן? לא? אולי? משמעותי.

הרעיון להפוך את כל עבודת ההפקות לעבודה בליווי שאלה שאין עליה תשובה חד משמעית או תשובה בכלל מביא לחקירה אינסופית של התלמידות. בשונה מהעבודה עם אמירה ספציפית וקבועה מראש הדורשת בצורה מודעת להתיישר על פיה ולא להתפתח יחד איתה כמו בשאלה הפוריה.


ציר הזמן וחלוקה למשימות ביניים קטנות. תמיד עבדתי עם ציר זמן אך כעת מרגיש שיש משהו יותר מסודר ומתוכנן משימות הביניים הקטנות מאפשרות הגדרה ברורה של מהלך העבודה, בהירות עבור התלמידים ועבורי. חידוד ודיוק.

לא פשוט לי...

ימ"ה. ידע מיומנות והרגלים פירוק תהליך העבודה: מה אני מצפה שהתלמידים ידעו? על איזה מיומנויות יעבדו ואיזה הרגלים ירכשו מביא אותי לחשיבה חדשה טובה ומארגנת בדרך העבודה וההוראה. עם זאת קשה לי להביאם לידי ביטוי ממש תוך כדי עבודה.. עדיין לא מוצאת את הזמן לתת להם במה. הימ"ה נמצאת במחשבה אך קשה לי עדיין לתת לה מקום משמעותי בתהליך העבודה.


תמהיל הערכה- לדבוק בציר הזמן יחד עם ההערכה משולבת שלי ושל התלמידים. דורשת ממני צורת עבודה אחרת שאותה אני עדיין לומדת

Big image

זה לא נעים לי...

פורטוקולים... עדיין לא מבינה למה? מי? מה? מתי? ואיך? ... אולי בחלק הזה של ההשתלמות לא הייתי מספיק עירנית למתרחש... עוד לא הצלחתי להפנים שלב זה ואפילו להבינו בכלל..
Big image