יהדות משיחית

מגישה : תמר הר זהר

אז מה היא בעצם היהדות המשיחית ?

יהדות משיחית הוא השם המקובל למספר קבוצות נוצריות אשר חבריהן מזדהים כיהודים

היהדות המשיחית מבוססת על התנ"ך והברית החדשה ורואה בהם כתבי קודש שאין עליהם עוררין. בהתבסס על פרשנותם לספר הברית החדשה, אמונתם המרכזית היא קבלת ישוע בן יוסף (ישו) כמשיח ישראל אך בנוסף לכך גם כ"בן האלוהים" וכשווה ערך לאלוהים עצמו, כפי המתבקש, לפי הפרשנות הנפוצה בקרבם, מספר הברית החדשה.

לפי הערכות היהודים המשחיים מהווים לא יותר ממילון בני אדם כאשר לפחות ממחציתם מתגוררים בארצות הברית.

מקור היהדות המשיחית

היהדות המשיחית התפתחה בשנות ה-60 של המאה ה-20 בארצות הברית.

היהודים המשיחיים מייחסים לעצמם שורשים קדומים, ורואים עצמם כממשיכיהם של התלמידים היהודים הראשונים שהלכו בדרכו של ישו, ושקיבלו אותו כמשיח בלבד. לטענתם, במהלך ההיסטוריה היו יהודים שהאמינו בסתר שהמשיח הוא ישו, ולטענתם סיפורים בספרות התלמודית על תופעות כאלה, מתייחסים לזרם המשיחי שלהם.

רוב ההיסטוריונים דוגלים בהנחה כי לא היה רצף של קהילות משיחיות מימי ישו ועד ימינו, וככל הנראה בסביבות המאה השנייה, עם היפרדות הנצרות והיהדות, נטמעו הנוצרים הקדומים ממוצא יהודי בקהילה הנוצרית הכללית, או ויתרו על הסממנים הנוצריים ונטמעו ביהדות. יש חוקרים הטוענים ‏‏‏כי הקבוצות המשיחיות בימינו התפתחו מזרם נוצרי פרוטסטנטי בשנת 1825באירלנד.

אורח חיים

היהודים המשיחיים מחולקים לקהילות, הקהילות שונות זו מזו באופיין ובגודלן. רובן מונות בין 40-15 אנשים , אם כי ישנן גם קהילות גדולות יותר המגיעות למעל למאה אנשים. רוב הקהילות אינן ידועות כלפי חוץ, ולא ניתן למצוא אותן בדרכים המקובלות. ה"אחים" נאספים לפחות פעם אחת במהלך השבוע לאספות של תפילה, קריאה או שירת תודה והלל לאלוהים. ישנן גם אספות שבהם ה"אחים" קוראים ביחד בתנ"ך ומדברים על המסר האישי שקיבלו במהלך הקריאה בתנ"ך או המסר שקיבלו דרך חוויה אישית.

חברי הקהילה בקהילות משיחיות נקראים "אחים", ומנהיג הקהילה נקרא "רועה הקהילה". הרועה אחראי על הצדדים המנהליים והכספיים של הקהילה ועל ארגון הכינוסים השבועיים שלה. בהיעדרו של הרועה יהיו לרוב "אחים אחראים" המנהיגים את הקהילה. ברוב הקהילות מוטל איסור על האחים ללמוד חומר הכופר באמונה המשיחית, כנגד אח שעושה זאת מוטלות סנקציות כך שהקהילה מתייחסת אליו כאל זר תוך הימנעות לעתים אף מלומר לו שלום.

תרומתם למדינה

קהילות היהודים המשיחיים בישראל עוסקות בפעולות הומניטריות . פעולות אלו נעשות בעיקר בין אלו הנמצאים במצב קשה, הן מבחינה כלכלית, כמו ניצולי שואה שמקבלים סיוע במצרכי מזון וגישה לשרותי רפואה, משפחות חד הוריות המקבלות סיוע במצרכי מזון וכדומה, והן בין אלו הנמצאים במצב נפשי קשה - נרקומנים, חוזרים בשאלה וחיילים בודדים המקבלים פרט לסיוע הכלכלי גם תמיכה נפשית. ובנוסף הם מעורבים בחיים במדינה, משלמים מיסים ומשרתים בצהל

סליחת חטאים בשמו של ישו

מו היהדות האורתודוקסית והאסלאם, גם היהודים המשיחיים מאמינים בשכר ועונש , והמאמין נתפס ככלי של אלוהים למימוש תוכניתו.

סליחת החטאים נעשית אך ורק בשמו של ישוע והוא נתפס כמוחל הבלעדי האפשרי על חטאים שלא נמחלו באמת בעולם זה. קיימת סלידה מניסיון להצטדק בפני אלוהים על ידי מעשים, לצד הקפדה על מצוות "ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך", בהתאם לציטוט המיוחס לישו אודות מצווה זו. גם מבקשים להחשיב מאד את מצוות "ואהבת לרעך כמוך".

קבלת אדם מן החוץ

קבלת אדם ליהדות המשיחית מתבצעת לרוב בטקס טבילה: בעיני היהודים המשיחיים הטבילה היא דבר אלוהים, הקורא למאמינים לשים את חייהם הישנים מאחור, לתת לאדם הישן למות, ולקבל את המשיח כאדון בחייהם‏. לטבילה מיוחס גם אלמנט של היטהרות, בדומה לטבילה של יהודים במקווה.

על פי היהודים המשיחיים נדרש גם טקס "בציעת הלחם" (הנקראת גם "סעודת האדון") שם הם מודים לאלוהיהם, על ששלח את ישו המשיח, לכפר על חטאי האדם ולטהר המין האנושי מכל עוונותיו‏. היהודים המשיחיים מסתייגים מהטקסים הנוצריים. מבחינתם המהות היא באמונה פנימית, ולא בעשיית מעשים או בציות לחוקים דתיים כדוגמת הליכה לבתי תפילות, טקסים דתיים, או לבוש מיוחד.

כותבים חילוניים מרחבי העולם מבקרים את התנהלותם של היהודים המשיחיים וטוענים כלפיהם לפנטיות דתית ולהצמדות יתרה לפרשנות נוצרית-מסורתית לספרי הברית הישנה והברית החדשה תוך סגירות לפרשנויות אחרות. ביקורת נוספת, המכוונת במידה רבה לקונספט הנוצרי של שילוש קדוש מגיעה באופן נרחב יחסית מכותבים יהודיים-אורתודוקסיים, ולעתים גם מכותבים ואנשי רוח מוסלמיים, כמו גם מכותבים שאינם נוצריים בהשקפתם ומבקרים את התאולוגיות בהן מחזיקים כלל היהודים המשיחיים.
חדש! כל המסר של ישוע והברית החדשה ב10 דקות