Tarbijakaitse kaupluses

Tarbija õigused

Tarbijal on õigus kaubale, mis on

ohutu tarbija elule ja varale

Eesti Vabariigis lubatud omada ja kasutada


Saada tõest ja arusaadavat teavet kauba

omaduste

kasutamistingimuste

hinna

pretensiooni kasutamise kohta


Müüja vastutab kaupade ja teenuste eest, mida ta müüb.

 • Tarbijal kohustus toodet õigesti kasutada ja hooldada.

 • Ostu tõendav dokument

  Kauba või teenuse eest tasumisel peab tarbijale andma ostmist tõendava dokumendi. Dokumendil peavad olema vähemalt järgmised andmed:

  kaupleja nimi

  müügikuupäev

  iga kauba või teenuse hind ja tasutud summa

  Tarbija teavitamise küsimused.

  MÄRGISTUS


  Peab olema esitatud arusaadavalt ja üheselt mõistetavalt. Teave peab olema kauba märgistusel, etiketil või kaasas olevas kasutusjuhendis. Lubatud on kasutada ka märke ja sümboleid.


  KASUTUSJUHEND


  Lisatakse tehniliselt keerukatele ja kasutamisel erioskusi nõudvatele kaupadele. Peab sisaldama tarbijale vajalikku teavet kauba õigeks, sihipäraseks ja säästlikuks kasutamiseks.

  Kauba hinna avaldamine

  Kaupleja peab tarbijale teatavaks tegema müügi- ja ühikuhinna.


  Müügihind - hind, millega tarbija kauba ostab.

  Ühikuhind - kauba ühe liitri, meetri, ruutmeetri jne lõpphind. Ühikuhind avaldatakse, et tarbijal oleks lihtsam valikut langetada erineva suurusega müügipakendite vahel.


  Ühikuhinda ei pea avaldama

  tootel mis kaalub 50 grammi või alla selle

  kaubal, mida pakutakse oksjonil

  kaubal mille ühikuhind on sama müügihinnaga  JÄTA MEELDE!!!


  Tulenevalt AS § 43 lg 2 on keelatud alkoholi müügihinda avaldada selliselt, et samaaegselt on nähtavad alkohoolse joogi algne ja uus müügihind  Kauba hind avaldatakse kirjalikult, selgelt ja loetavalt. Hinnad märgitakse kaubale või selle vahetusse lähedusse.

  Kaubale märgitud hinda peab olema võimalik eemaldada kaupa kahjustamata.

 • Müügihind peab olema ka vaateaknal välja pandud kaupadel.
 • Kui kauba pakendile on määratud tagatisraha, peab kaupleja sellises pakendis kauba müügihinna esitama kahes osas, näidates eraldi kaubaühiku hinna ja sellele lisatava pakendi tagatisraha suuruse.
 • Toitlustuskohtade peasissekäigu läheduses peab olema pakutavate roogade ja jookide hinnakiri, et Sul oleks enne sisseastumist võimalik valida endale meelepärane ja rahakotile sobiv söögikoht.
 • Kauba või teenuse ohutus ja kvaliteet

  Kaup/teenus peab vastama kehtestatud nõuetele.

  Puudusega kaup on kaup, mis ei vasta kehtestatud nõuetele ja mille minimaalne säilimisaeg on möödunud. Puudusega kaupa võib kliendile pakkuda ja müüja, kui kaupleja on veendunud selle ohutuses ostja tervisele ja elule.


  Puudusega kaup

  eraldatakse nõuetekohasest

  selle müügikohas pannakse välja vastavasisuline teave

  kauba hinda võib alandada, kuid see ei ole kohustuslik

  Kui nõuetekohasel tootel on ilmnenud puudus(ed)

  Puudusega toote puhul on õigus esitada kaebus 2 aasta jooksul.

  Kui puudus on ilmnenud, tuleb hiljemalt 2 kuu jooksul kauplusesse pöörduda.

  Oma ostu saab tõendada kaubatsekiga, nii et hoia alati see alles!!!

  Kauplejalt on õigus nõuda toote tasuta parandamist või vahetamist.

  Kui parandamine ei ole tulemusi andnud, siis ostuhinna alandamist ja raha tagastamist.


  Kauba puuduse kõrvaldamisega seotud kulutused, nagu posti-, veo-, tööjõu- ja materjalikulu peab tasuma müüja.

 • Kasutatud asjadele ei ole kehtestatud teistsuguseid tingimusi kui uutele asjadele. Seega kehtib ka komisjonimüügi puhul kaheaastane pretensiooni esitamise õigus.

 • Eraisikult ostmisel ei laiene tarbijakaitsereeglid, sest tegemist ei ole kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud lepinguga, vaid kahe eraisiku vahelise tehinguga. Seega pole eraisikult ostmisel pretensiooni esitamise õigust ning probleemide korral saad abi vaid kohtust.

 • Kalevipoeg teeb ansamblile Metsatöll prooviesinemist ehk kaebuse esitamise kampaania videoklipp

  Tarbijale suunatud turundusvõtted ja müügimeetodid

  Kauplemisvõte on kaupleja tegevus, mis on seotud tema kauba reklaamimisega.

  Ebaaus kauplemisvõte on võte, mis moonutab oluliselt keskmise tarbija majanduskäitumist.

  Ebaaus kauplemisvõte jaguneb

  1. EKSITAV - teave esitatakse ebaõigelt.

  2. AGRESSIIVNE - kahjustatakse keskmise tarbija valikuvabadust. Nt tarbijat mõjutatakse liigselt, sunnitakse oma kaupa/teenust peale.

  Kui vajad abi

  http://www.tarbijakaitseamet.ee


  Tarbijakaitseamet Pärnus

  Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu

  Vastuvõtt: E 10.00-16.00

  Big image

  Test teemal tarbijakaitse kaupluses. Üks vastuse variant on õige!

  1. Tarbijana on sul õigus saada kaupa, mis on...

  odav

  ohutu tervisele

  mille omamine on lubatud Euroopa Liidus


  2. Mis tõendab, et sa oled ostu sooritanud?

  kaup ise

  minu sõna

  tšekk


  3.Ebaausa kauplemisvõtte kasutamine on keelatud

  ainult enne tehingu tegemist

  tehingu tegemise ajal

  ainult pärast tehingu tegemist


  4. Kasutusjuhend

  peab olema eesti keeles

  võib olla eesti keeles

  ei pea olema eesti keeles


  5. Piktogramme kasutatakse, et märgistada

  riideid

  albumeid

  puuvilju


  6. Hind tuleb avaldada

  kirjalikult ja loetavalt

  ei pea avaldama kirjalikult, sest saab ka müüja käest küsida

  rahvusvaheliselt tuntud sümbolite abil


  7. Müügihind

  hind, millega kaup tuleb kauplusesse sisse

  hind, millega tarbija kauba ostab

  hind, mille määrab kaubale kohalik omavalitsus


  8. Miks ei tohi puudusega toodet pärast vea avastamist edasi kasutada?

  Et defekt ei süveneks

  Kaupa on võimatu kasutada edasi

  Tegelikult tohin edasi kasutada


  9. Milline nendest tingimustest on tootjapoolne garantii?

  Ööpäevaringne klienditeenindus

  Puudusega toote väljavahetamine 1 aasta jooksul pärast ostu sooritamist

  Asendustoote rentimine garantiiremondiajal soodushinnaga


  10. Kui kauba hind saalis ja kassas ei ühti

  võin ostust loobuda

  peavad mulle müüma hinnaga mis oli saalis

  äkki müüja teeb seda meelega...tuleb kutsuda politsei


  11. Tarbijakaitsealast abi saan telefonil

  1330

  991

  112