Beroeps-houding

De juiste houding van een tandartsassistent

Aspecten beroepshouding

- Gevoelsmatig aspect: je houding wordt beïnvloed door het gevoel wat je krijgt van de ander. Je krijgt bijvoorbeeld een ander gevoel bij een tandarts dan bij een patiënt en daardoor krijg je ook een andere houding.

- Verstandelijk aspect: je houding wordt beïnvloed door wat je weet van de ander. Als je bijvoorbeeld weet dat iemand ziek is ga je je anders gedragen tegen die persoon.

- Ethisch aspect: je houding wordt beïnvloed door je normen en waarden. Als je het als tandartsassistent bijvoorbeeld belangrijk vindt dat al je patiënten een gezond gebit hebben zonder gaatjes, ontstekingen, etc. ga je die mensen overtuigen dat het belangrijk is om het gebit goed te onderhouden.

Betrokkenheid

Interesse tonen in een ander en je open opstellen horen bij het begrip betrokkenheid. Een voorbeeld hiervan is vragen aan de patiënt hoe hij/zij zich voelt, of hij/zij ergens last van heeft en deze informatie ook serieus nemen.

Verantwoordelijkheid

Een uitleg voor verantwoordelijkheid is onder andere ervoor zorgen dat bepaalde taken goed verlopen. Bijvoorbeeld dat je als tandartsassistente ervoor moet zorgen dat alle benodigdheden klaar liggen voor de behandeling, zodat de tandarts zijn werk goed kan doen.

Respect

Een persoonlijke betekenis van respect is beleefdheid, jezelf iets minder belangrijk maken en waardering. In een tandartspraktijk kan dit tot uiting komen door patiënten serieus nemen als ze pijn hebben en ze daarmee helpen.

Beroepspofiel

Beroepsprofiel heeft alles te maken met de functie en taken van een tandartsassistent en wat deze moet kunnen. De belangrijkste en meest voorkomende activiteiten in de beroepshouding dus. Als tandartsassistent moet je bijvoorbeeld sociaal zijn, omdat je veel in contact komt met patiënten.
Big image