השר משה מונטיפיורי

מציגים: אילון קטן, רביד בן- עוזיליו ועמית כהן

שכונות שהקים משה מונטיפיורי בירושלים

ימין משה- עגידגעיכדעיבכזסעב