Fair Trade

Food is good :)

Why Fairtrade?

Wat is Fair Trade?

Fair Trade of beter gezegd eerlijke handel! Fair Trade duidt op een streven om bijvoorbeeld koffieboeren, cacaoboeren of bananenboeren in Latijns-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië voor hun exportproducten een prijs te geven die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten, en niet een prijs die wordt bepaald door de verhoudingen op de internationale markt

Oxfam wereldwinkel

Alle ingrediënten zijn verkrijgbaar in de Oxfam wereldwinkel

Bibliografie

Teryaki kipsalade. (sd). Opgeroepen op maart 10, 2015, van Oxfam wereldwinkels: http://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/Teryaki%20kipsalade