CABLE ELECTRODINÀMIC

Mètode per acabar amb les deixalles espacials

Que són les daixalles espacials i quin problema causen?

Les daixalles espacials són cargols, claus i tota mena de peces que han anat perdent les naus. O, fins i tot, satèl·lits vells que ja no funcionen.S’ha reconegut que les escombraries espacials són un perill creixent per a les operacions espacials, actuals i futures, perquè comparteixen les mateixes òrbites que els satèl·lits actius, tant els tripulats com els robòtics. .El problema principal de les escombraries espacials és que a les velocitats orbitals (de fins a 20 km/s), qualsevol col·lisió, fins i tot amb un petit cargol, pot ser catastròfica, ja que un petit cargol d’un gram a aquestes velocitats relatives porta més energia cinètica que una bala .

COM PODRIEM SOLUCIONAR AQUEST PROBLEMA?

Aquest problema es podria resoldre fàcilment fent servir un cable electrodinàmic que s'acoplaria a les daixelles. Aprofitan el magnetisme de la terra per generar arrossegament i així disminuir progressivament la velocitat dels cossos que encara segueixin orbitant. D'aquesta manera arribarien a l'atmosfera de la Terra on es desintegrarien.

Big image

PROMOTORS

ELs promotors d'aquest invent seria la empresa japonesa JAXA amb la colaboració d'una empresa de Hiroshima (Nitto Seimo) que ha estat 10 anys per construir el cable electrodinàmic.

AVANTATGES I INCONVENIENTS

Els aventages d'aquest metode es que es fácil de posar en marxa i si per alguna raó es trenques o és fes malbé sempre es podrien fer més com aquest.

Els inconvenients són que trigarien bastan ja que hi ha molta brossa i que no es segur que algún dels trossos pugui trencar el cable.

QUANT COSTARIA TIRAR ENDAVANT AQUEST PROJECTE?

No es pot saber ben ben el cost final del projecte perque hi hem de tenir en compte moltes coses com per exemple que el cable s'averies o quan de temps i els materials que han estat fen servir l'empresa que ha construit el cable...
Big image