כוסמת קלויה

מגיש: גל בנימין ברנע כיתה: ז'3

מידע

שדות הכוסמת נמצאות במזרח אסיה שם גודל וצומח הכוסמת.

משפחת הצמחים של הכוסמת היא: ארכוביתיים.

בתוך צמח הכוסמת יש זרעים, זרעים אלו אלה הכוסמת שאנו אוכלים או מתבלים.

Big image