Reciklirajmo zajedno!

Svake nedelje po celoj Srbiji!

Očuvajmo našu okolinu

Svi koji su raspoloženi mogu nam se pridružiti u sakupljanju reciklabilnih materijala (staklo, plastika, guma, hartija...)

Svake nedelje u gradovima širom Srbije!

Šetnjom kroz grad skupljaćemo sve vrste reciklažnih materijala, a usput se zabaviti i družiti :)

Garantujemo dobru zabavu i druženje! Spojimo lepo i korisno!

Tehnička škola za dizajn kože

Članovi Eko sekcije