R.I.S.ToVET Newsletter nr 1

Czy wiesz czym jest Turystyka 4.0?

Projekt R.I.S.To.VET ma na celu rozwój, strukturyzację i dzielenie się profesjonalną wiedzą na temat lokalnej, zrównoważonej turystyki 4.0. Europejskie szkoły, uczelnie i instytucje edukacyjne kształcące zawodowo będą zaangażowane w profesjonalny proces szkolenia i samokształcenia, aby sprostać wyzwaniom współczesnej turystyki. Współcześni turyści chcą cieszyć się autentyczną lokalną rzeczywistością razem z mieszkańcami. Rosnąca dostępność stron internetowych i aplikacji z zakresu ekonomii współdzielenia zachęciła wielu nieprofesjonalistów do otwarcia się na biznes turystyczny. Oba te zjawiska przyczyniły się do rozwoju pozatrukturalnych praktyk we współczesnych formach hotelarstwa i zakwaterowania.

Z głównego celu projektu wynika kilka celów i produktów cząstkowych, które będą rozwijane w procesie realizacji projektu:


- IO1: Analiza istniejących danych na temat turystyki, nowych form hotelarstwa i promocji tożsamości lokalnych, turystyki cyfrowej w lokalnych uwarunkowaniach poszczególnych partnerów. (Tutaj można znaleźć dokument General Analysis Report)

- IO2: Definicja ścieżki szkoleniowej, opracowanie modułów edukacyjnych i proces pilotażu.

- IO3: Rozwój platformy e- learningowej; dostosowanie modułów edukacyjnych do edukacji internetowej.

- IO4: Organizacja webinariów w celu przetestowania platformy e-learningowej.


Obecnie partnerstwo jest na etapie kształtowania ostatecznego kształtu modułów ścieżki szkoleniowej (IO2).

Jeśli chcesz wiedzieć co się u nas dzieje i jakie działania podejmujemy w projekcie pozostań z nami w kontakcie śledząc stronę projektu R.I.S.To.VET lub nasz profil na Facebook'u.

Tytuł projektu: “R.I.S.To.VET: Rural Innovative Sustainable Tourism for VET”

Numer projektu: (2019-1-PL01-KA202-065682)

Czas trwania: 33 months