שיטות להפקת זרם חשמלי

דניאל סאלם ואופק סימן טוב

הפקת חשמל באמצעות מגדל שמש

המגדל מוקף בשדה-מראות. המראות עוקבות אחרי מסלול השמש וקולטות את הקרינה שלה. המעקב אחרי השמש נעשה באמצעות מחשב. המראות מחזירות אל ראש המגדל את האנרגיה של קרינת השמש, ואנרגיה זאת גורמת לחימום גזים, המסובבים את הטורבינה, סיבוב הטורבינה מניע מחולל (גנרטור), והוא יוצר אנרגיה חשמלית.

Big image

הפקת אנרגיה חשמלית מחומרי דלק

חומרי דלק הם חומרים, הפולטים חום רב בזמן בעירתם. את אנרגיית החום הנפלטת בזמן בעירתם, מנצלים בתהליך הפקת החשמל בתחנת-כוח ליצירת אדים בלחץ רב. הקיטור הנוצר גורם לסיבוב של ציר הטורבינה.

בישראל

בישראל משתמשים בשלושה חומרי דלק (פחם, מזוט וסולר) כמקור אנרגיה עיקרי להפקת חשמל. את תחנות הכוח הפועלות באמצעות חומרי דלק ממקמים ליד החוף. בתהליך הפקת החשמל נדרש לעבות קיטור, זה מחייב קירור ולמטרה זו יעיל ונוח להשתמש במי-ים.
Big image

הפקת אנרגיה מתנועת מים

נפילת מים מגובה רב יוצרת אנרגיה. את האנרגיה הזאת מנצלים בתחנת כוח הידרו-אלקטרית.


איך זה פועל?

האנרגיה, שנוצרת מהפרש המפלס של המים, מומרת לאנרגיה של תנועה. אנרגיית התנועה מסובבת את הטורבינה שנמצאת בתחנת-הכוח, סיבוב הטורבינה מפעיל מחולל (גנרטור) וגורם להפקת חשמל. כמות האנרגיה החשמלית המופקת בתחנת-הכוח תלויה בכמות המים והפרש המפלס.

Big image

הפקת אנרגיה חשמלית מגז טבעי

גז טבעי הוא אחד ממקורות האנרגיה החשובים ביותר. תחנות כוח לייצור חשמל, מפעלי תעשייה גדולים ורכבים שונים עושים בו שימוש לצורך פעולתם.

Big image

הפקת אנרגיה מן הרוח

הרוח היא אוויר בתנועה, כלומר - אנרגיה. כדי להפיק חשמל מאנרגיית הרוח משתמשים בטורבינת-רוח.

איך זה פועל?

תנועת הרוח גורמת לכנפיים של טורבינת-הרוח (כפות הטורבינה) להסתובב, והסיבוב מפעיל מחולל (גנרטור), המפיק חשמל.

Big image

הפקה חשמל באמצעות קיטור

קיימות תחנות כוח המרכזות את קרינת השמש בעזרת קולטים פרבוליים. אנרגית השמש הנקלטת גורמת להרתחת מים וליצירת קיטור. הקיטור גורם לסיבוב הטורבינה, סיבוב הטורבינה מניע מחולל (גנרטור) והוא יוצר אנרגיה חשמלית.

Big image

אנרגיה גיאותרמית

אנרגיה גיאותרמית היא אנרגית חום הנוצרת במעמקי כדור הארץ. אנרגיה זו, ממש כמו אנרגיה סולארית ואנרגית המים, היא אנרגיה מתחדשת ושאיננה מתכלה. האזורים ברחבי העולם בהם האנרגיה הגיאותרמית היא רבה וזמינה ביותר הם בעיקר אזורים פעילים מבחינה טקטונית.

Big image

אנרגיה גרעינית

אנרגיה גרעינית להפקת חשמל מיוצרת כיום בתהליך ביקוע גרעיני. בתהליך זה משתחררת אנרגיה רבה שמקורה בחלק מאנרגיית הקשר של הגרעין, ובאמצעותה מחממים זורם (למשל מים לקיטור) המסובב טורבינות ליצירת חשמל או דחף בכורים גרעיניים.

Big image