INSTYTUT INNOWATYKI

Institute of Innovatics - INNSTYTUT

Institute of Innovatics

Innowatyka - dyscyplina naukowa i jednoczenie sztuka (podobnie jak zarządzanie) systematycznego planowania, generowania pomysłów lub ich kombinacji oraz ich praktycznego i użytkowego zastosowania. Innowatyka jest dziedziną która w znaczący sposób ma do czynienia z procesem rozwoju i wdrażania innowacji i jest jednym z centralnych procesów biznesowych realizowanych we współczesnych firmach. INSTYTUT INNOWATYKI zajmuje się właśnie innowatyką w tym obszarze.

nasi promotorzy: