למשפחתי המדהימה חג אורים שמח !!

שאור תמיד ילווה אותכם

מקהלת גברים - אנו נושאים לפידים