Grupp 3

Mohammad, Anthony, Habib

Grupp 3

Det innehåller 4 grundämne (Sc, Y, La, Ac). De är övergångsmetaller.
Big image

Skandium

Vi ska få reda på atom och elektron nummer, vilket typ av metall det är.


-Det är ett mjukt metall. Det har 21 för atom nummer och samma nummer nummer för elektron nummer.

Yttrium

Atom och elektron nummer och vilket typ av metall det är.


-Det är ett silvrig metall. Atom numret är 39 och elektron nummer 39.
Big image