Wat te doen aan clownesk gedrag?

onze pedagogische visie

Discussietaak in de groep


leerkracht:

Je zorgt dat je positief benadert, van de koude of de warme kant. Je zorgt dat je de leerlingen die storend gedrag vertonen, een keuze biedt in plaats van straffen op een manier om ze zo wel aan het werk te zetten. Het is geen beloning, je zorgt voor ondersteuning. Zorg dat je een veilige omgeving creëert

Kind

Zorg ervoor dat je zelfstandig kunt zijn, maar ook kan samenwerken. Weet welke waarden en normen er zijn. . Heb genoeg zelfvertrouwen opgebouwd (competent) om op eigen benen te kunnen staan à doe veel succes ervaringen op.


Studie en discussietaak

De volwassene is een voorbeeld voor het kind. De kinderen hebben van nature de drang om over te nemen wat andere mensen doen en nemen dit vaak mee tijdens de levensloop. Dit betekent, wanneer je goed gedrag vertoont, zal het kind dit ook doen, mits je een liefdevolle verzorging hebt en hierbij ondersteuning en liefde krijgt . Wanneer dit er niet is, heeft het kind niet snel de neiging om de ouders na te doen en gaan al snel minder goed gedrag vertonen.

Ingrijipen of niet?

Zorg dat je storend gedrag niet toelaat. Niet naar de kinderen, maar ook niet naar de leerkracht toe. Ga respectvol met elkaar om. En als leerkracht zijnde, denk goed na over consequenties die je maakt en over meningen die je accepteert en welke meningen die je niet accepteert. Dit moet niet ten koste gaan van de relatie van het kind met de leerkracht en de andere kinderen. Zorg dat de kinderen weten wat er van ze verwacht wordt.