Adoptie

Informatie over adopteren

Voorwaarden voor een adoptieprocedure

Een kind adopteren gaat niet zomaar. Als u een kind wilt adopteren moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Nederlandse wet.

- U mag niet ouder zijn dan 46 jaar. Vanaf 42 jaar worden er aanvullende eisen gesteld. Bij gehuwden telt de leeftijd van de oudste partner. Voldoet uw partner niet aan de bovenstaande leeftijdseis, dan kunt u een individuele aanvraag doen.
Mensen van 46 jaar of ouder kunnen de minister van Justitie verzoeken een uitzondering te maken op de maximum-leeftijd van 46 jaar door bijzondere omstandigheden naar voren te brengen.
 • - Uw gezondheid mag geen bezwaar opleveren voor adoptie. U en uw eventuele partner moet(en) zich medisch laten keuren.
 • - Uw justitieel verleden mag geen bezwaar opleveren voor adoptie. U en uw eventuele partner moet(en) toestemming geven voor inzage in het Justitieel Documentatieregister (JDR).
 • - U moet bereid zijn het kind alle noodzakelijke medische behandelingen te geven. Daarbij horen ook de in Nederland gangbare vaccinaties en het toedienen van bloedtransfusies. Het ondertekenen van het aanvraagformulier wordt gezien als een akkoordverklaring voor wat betreft dit uitgangspunt.
 • - U staat garant voor alle kosten die de verzorging van het kind met zich meebrengt.
 • - U moet in Nederland wonen.

 • Tijdens de adoptieprocedure toetsen enkele organisaties die bij de procedure betrokken zijn of u voldoet aan de voorwaarden.
 • Big image

  Adoptieprocedure

  Stel voor dat u een kind wilt adopteren, dan moet u een lange procedure doorlopen. Hier wordt de procedure voor u stap voor stap uitgelegd.

  Van aanvraag tot beginseltoestemming
  - Aanvraag en toelating tot de procedure indienen. Als u dit gedaan heeft zal er getoetst worden of u voldoet aan de voorwaarden.

  - Informatiebijeenkomst. Na betaling van € 210,- volgt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst, u krijgt informatie over de adoptieprocedure en de adoptiepraktijk van de laatste jaren.

  - Voorlichtingsbijeenkomsten. Het doel van deze bijeenkomsten is om aspirant-adoptieouders voldoende informatie te geven zodat ze er 100% zeker kunnen zijn over hun keuze om te adopteren.

  - Gezinsonderzoek. Tijdens het gezinsonderzoek kijkt de Raad voor de Kinderbescherming naar de gezinssituatie en de wensen en beweegredenen om te adopteren.

  - Beginseltoestemming. Het ministerie van Veiligheid & Justitie besluit op basis van het gezinsrapport en het advies van de Raad voor de Kinderbescherming om wel of geen beginseltoestemming te verlenen.

  Bemiddelingsfase
  - Volledige of deelbemiddeling. Vergunninghouders hanteren eigen richtlijnen, criteria en tarieven voor bemiddeling dat tijdens het intakegesprek besproken zal worden.

  Informatie over de vergunninghouders

  - Voorstel van een adoptiekind. Als de vergunninghouder en de instanties in het geboorteland van het kind tot de conclusie komen dat sprake is van een goede match, wordt het kind voorgesteld aan de aspirant-adoptieouders.

  - Aankomst kind. Als de aspirant-adoptieouders het voorstel accepteren moet er veel geregeld worden tot een volledige adoptie.

  Formaliteiten als het kind in Nederland is
  - Aanmelden kind bij officiële instanties. Op het moment dat een adoptiekind in Nederland aankomt, moeten de nodige formaliteiten geregeld worden. Welke precies, is afhankelijk van het land waaruit geadopteerd is.

  Een filmpje over een nu volwassen Braziliaanse vrouw die vroeger is geadopteerd door Nederlandse ouders

  ''Ik ben heel erg trots op mijn ouders'' - MET OPEN ARMEN