Apple

Y cwmni technoleg

Prif feithiau am Apple.

Roedd 'Apple Computer inc' wedi cael eu creu yn 1976 gan tri ddyn o'r enw Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne. Roedd Apple wedi cael gwared o 'Computer' yn eu enw yn 2007, gan bod yr cwmni wedi symyd ymalen i bethau araill. Mae'r cwmni apple yn creu ffoniau, Ipod's, Ipad's a dal yn creu cyffrifadiron. Mae Apple yn cael eu adnabod fel yr cwmni mwyaf am technoleg.

Steve Jobs.

Enw llawn Steve Jobs oedd Steven Paul Jobs. Cafodd ei eni ar y 24ydd o Chwefror, 1955 yn San Francisco, Calirfornia, USA. Roedd Jobs yn co-founder, chairman a CEO, Apple Inc. Co-Founder a CEO, Pixar. Ceo a Founder, Next inc. Roedd Jobs hefyd yn aelod bwrdd i'r cwmni Walt Disney. Crefydd Jobs oedd Lutheran, ond newidodd e ei grefydd i Zem Buddhism. Laurene Powell oedd ei wraig, a chafodd nhw pedwar plant o'r enw Lisa Brennan-Jobs, Reed Jobs, Erin Jobs, a Eve Jobs. Roedd ganddo fe dau chawair, Patrictia Ann Jobs a Mona Simpson. Roedd Patricia wedi cael ei mabwysiadu. Yn anfodus, ar y 5ed o Hydref 2011 roedd Jobs wedi marw. Roedd Jobs dim ond yn 56, Metastatic Insulinoma oedd beth roedd wedi achosi Jobs i farw. Marwodd Jobs yn Palo Alto, Calirfornia, USA.

Steve Wozniak.

Enw llawn Steve yw, Stephen Gary Wozniak. Mae'n cael ei adnabod fel Steve neu Woz. Cafodd Wozniak ei eni ar Awst 11fed, 1950, yn San Jose, Calirfornia, USA. Aeth Wozniak i ysgol Homestead High School, De Anza college a University of Calirfornia. Mae Wozniak yn dyfeiswyr, peiriannwr a rhaglennwr cyfrifradiron a wedi 'co-founded' Apple gyda Steve Jobs a Ronald Wayne. Mae ganddo Wozniak cwpwl o lyfrau, iWoz:computer geek to cult icon, How i invented the personal computer, Co-founded Apple a hefyd Had fun doing it. Mae yna llyfrau arall ganddo fe. Roedd Wozniak wedi priodi Alice Robertson yn 1976-1980, Candice Clark yn 1981-1987, Suzanne Mulkern yn 1990-2004, ac yn nawr gyda ei wraig Janet Hill. Priododd Woz a Janet yn 2008.

Ronald Wayne.

Mae enw llawn Ronald Wayne, yw Ronald Gerald Wayne. Cafodd e ei eni ar Mai 17fed, 1934. Roedd Wayne arfer gweithio mewn yr diwydiant electroneg. Roedd Wayne yn "Co-Founder" am Apple, roedd e yn "key-administrative oversight for the new venture." Mae Ronald Wayne wedi ymddeol erbyn nawr. Cyn i Wayne ymddeol dewisoedd e i gwerthu ei 10% o'r cwmni am $800 yn 1976, sef blwyddyn agor y cwmni.